• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   کشور سنگاپور یکی از دیدنی ترین و جذاب ترین کشورهای آسیایی می باشد که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران از اقصی نقاط جهان واقع شده است. گردشگران می توانند با خرید بلیط هواپیما سنگاپور در بهترین زمان ممکن اقدام به سفر کنند. توجه داشته باشید که آب و هوای کشور سنگاپور در برخی از ماه های سال بسیار شرجی و گرم است و اگر به دنبال بهترین زمان برای بازدید از این کشور هستید می توانید فصل بهار و پاییز را برای سفر خود انتخاب کنید.

   راهنمای خرید بلیط هواپیما سنگاپور

   امروزه با توجه به محبوبیت کشور سنگاپور در میان مسافران و گردشگران شاهد این هستیم که خرید بلیط هواپیمای سنگاپور بسیار افزایش یافته است به طوری که در بسیاری از مواقع مسافران نمی توانند بلیط مورد نظر و نیاز خود را تهیه و خریداری کنند. شما می توانید با مراجعه به صفحه اصلی ما، راهنمای خرید بلیط هواپیما سنگاپور به دست آورید و طبق راهنمایی های ارائه شده اقدام به خرید بلیط کشور سنگاپور کنید.

   رزرو بلیط پرواز برای سنگاپور

   جستجوی بلیط هواپیما

   برای جستجوی بلیط هواپیمای مورد نظر خود می توانید از قسمت مشخص شده مبدا و مقصد خود را انتخاب کنید و بر روی فیلد جستجو کلیک نمایید. در صورتی که پروازی وجود داشته باشد تمام آنها برای شما به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین می توانید با تنظیم فیلد تاریخ سفر نیز جستجوی پیشرفته ای را انجام دهید تا موارد یافت شده بر اساس تاریخ اعلام شده به نمایش گذاشته شود.

   رزرو بلیط هواپیما سنگاپور

   بعد از مشاهده نمودن بلیط هواپیما سنگاپور خود می توانید بر روی آن کلیک کنید و فیلدهای مربوط را پر نمایید. از مهمترین و ضروری ترین فیلدهایی که بایستی آنها را پر کنید می توان به تاریخ تولد، شماره تماس، تاریخ رفت و برگشت و نوع کلاس پرواز اشاره کرد. شما می توانید بعد از پر کردن فیلدهای مربوط اقدام به پرداخت آنلاین مبلغ آن داشته باشید و شماره پیگیری و تراکنش را تا زمان سفر خود به همراه داشته باشد.

   امکان خرید خدمات به همراه بلیط هواپیما سنگاپور

   گردشگران و مسافرانی که اقدام به خرید بلیط هواپیما سنگاپور دارند می توانند از خدمات بسیار فوق العاده و بی نظیری بهره مند شوند که از جمله این خدمات می توان به رزرو آسان و سریع بلیط های برگشت، هتل و غیره اشاره کرد.

   فرودگاه های سنگاپور

    فرودگاه های کشور سنگاپور دارای بهترین و با کیفیت ترین خدمات و امکانات می باشند که می توانند برای مسافران خود ارائه دهند. در فرودگاه های این کشور می توانید از خدماتی نظیر ویزای سنگاپور و خدمات تشریفاتی نیز بهره مند شوید. شما می توانید با توجه به علاقه و نوع بلیط خود یکی از بهترین فرودگاه های این کشور را انتخاب کنید و پرواز خود را شکل دهید. همچنین گردشگران می توانند در فرودگاه های سنگاپور اقدام به اخذ و دریافت بیمه مسافرتی و پزشکی خود نیز داشته باشد.


   سفر به سنگاپور

   کشور سنگاپور تا سال 1965 مستعمره بریتانیا بود که در این سال توانست استقلال خود را به دست آورد و بعد از آن نیز توانست به سرعت مراحل پیشرفت و قدرت مند شدن را طی نماید. امروزه کشور سنگاپور به یکی از اقتصادی ترین و پیشرفته ترین کشورها در منطقه تبدیل شده است و سالانه میلیون ها گردشگر و مسافر به سوی این کشور در حال مسافرت هستند. توجه داشته باشید که کشور سنگاپور نیز با داشتن خرده فرهنگ های بسیار متنوع و بی نظیر خود توانسته است توجه بسیاری از گردشگران را به سوی خود جلب کند. امروزه علاوه بر گردشگران، سرمایه گذاران نیز علاقه شدیدی به بازدید و سفر به این کشور از خود نشان می دهند چرا که به خوبی می دانند کشور سنگاپور یکی از بهترین گزینه ها برای پیشرفت و کسب سود فوق العاده می باشد و همین امر نیز آنها را ترغیب می کند که سفر خود را به سوی این کشور شکل دهند. در این مقاله سعی بر آن داریم تا در مورد آب و هوای سنگاپور، جاذبه های گردشگری و خرید بلیط هواپیمای کشور سنگاپور توضیحاتی را برای شما عزیزان ارائه دهیم تا در صورت تصمیم برای سفر از آنها بهره لازم را ببرید.

   سفر به جاذبه های دیدنی سنگاپور

   آب و هوای سنگاپور

   یکی از مهمترین موضوعاتی که در هنگام سفر به سنگاپور وجود دارد آگاهی از وضعیت آب و هوای این کشور می باشد. سنگاپور با قرار گرفتن در کنار دریا از آب و هوای معتدل و مرطوبی برخوردار است و یکی از اصلی ترین ویژگی آب و هوای این کشور، بارندگی بسیار زیاد در آن است. میانگین دمای هوا در این کشور بین 25 الی 31 درجه سانتی گراد می باشد که این دما در روزهای تابستان بیشتر هم می شود و میزان رطوبت هوا نیز افزایش می باشد به طوری که برخی از گردشگران نمی توانند چنین شرایط آب و هوایی را تحمل کنند. ژانویه یکی از خنک ترین ماه های این کشور است و نوامبر نیز از مرطوب ترین ماه های سال در کشور سنگاپور به شمار می رود و گردشگران می توانند قبل از سفر خود در مورد وضعیت آب و هوای این کشور اطلاعاتی را به دست آورند.

   بهترین زمان برای سفر به سنگاپور

   بسیاری از گردشگران به دنبال بهترین زمان برای سفر به کشور سنگاپور هستند و سعی بر آن دارند تا زمانی که به این کشور مسافرت می کنند، بتوانند به راحتی و به دور از شلوغی از جاذبه های گردشگری این کشور دیدن کنند و نهایت لذت را از سفر ببرند. بهترین زمان برای سفر به این کشور دوست داشتنی فصل های بهار و پاییز می باشد به طوری که در این فصل ها دمای هوای کشور سنگاپور بسیار مناسب و معتدل می باشد و گردشگران می توانند بدون داشتن مشکلی، بازدید از این جاذبه های فوق العاده داشته باشد. اگر به دنبال بهره مند شدن از گرمای خورشید در سواحل این کشور هستید می توانید فصل تابستان را برای سفر به این کشور انتخاب کنید. برخی دیگر از گردشگران و مسافران بر این باور هستند که هر چهار فصل سال برای بازدید از این کشور زیبا مناسب و مقدور می باشد و افراد می توانند با توجه به زمان اوقات فراغت خود یکی از این فصل ها را برای سفر خود انتخاب کنند.

   بهترین زمان سفر به سنگاپور


   سفر با تور سنگاپور

   با توجه به این امر که امروزه بسیاری از گردشگران کشور سنگاپور را به عنوان مقصد گردشگری خود در نظر گرفته اند و دوست دارند تا از مکان های طبیعی و بکر این کشور دیدن به عمل آورند شاهد اجرای تورهای سنگاپور از نقاط مختلف کشورهای جهان به سوی این کشور هستیم. مجریان تورهای سنگاپور بهترین و با کیفیت ترین امکانات و خدمات را برای مسافران و گردشگران خود تدارک دیده اند و سعی بر آن دارند تا بتوانند با کسب رضایت کامل از سوی مسافران خود سود خوبی را به دست آورند. سفر با تورهای سنگاپور می تواند فرصت های بسیار خوبی را برای مسافران به وجود آورد، که از مهمترین این فرصت ها می توان به آشنا شدن با همسفران بسیار خوش ذوق اشاره کرد. اگر قصد سفر با تور سنگاپور را دارید می توانید همین حالا اقدام به رزرو تور مورد نظر خود داشته باشید و سفر خود به سوی این کشور را شکل دهید.

   جاذبه های گردشگری سنگاپور

   جاذبه های گردشگری بسیار زیادی در کشور سنگاپور وجود دارد که هر کدام از این جاذبه ها در نوع خود بسیار بی نظیر و دیدنی هستند. از مهمترین مناطق گردشگری سنگاپور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   • مارینا بی سندز
   • پرنده سنگاپوری
   • باغ های خلیج
   • باغ های گیاه شناسی

   گردشگران می توانند قبل از رزرو بلیط هواپیما سنگاپور ، در مورد هر یک از جاذبه های گردشگری این کشور اطلاعاتی را به دست آورند و سپس اقدام به سفر کنند.

   آنچه باید در مورد سنگاپور بدانید

   سنگاپور همانطور که در بخش های قبلی به آن اشاره شد، یکی از قدرتمندترین کشورهای آسیایی می باشد که با پیشرفت بسیار سریع و روزافزون خود توانسته است به یکی از کشورهای گردشگر پذیر تبدیل شود. از مهمترین نکاتی که بایستی در سفر به سنگاپور قبل از رزرو بلیط هواپیما سنگاپور مورد توجه قرار دهید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   • حتما قبل از سفر خود در مورد فرهنگ و قوانین حاکم بر این کشور مطالعاتی را داشته باشید. کشورهای آسیای جنوب شرقی فرهنگ و قوانین مخصوصی دارند که بسیار با اهمیت است.
   • واحد پول این کشور دلار سنگاپور می باشد که قبل از سفر خود می توانید ارزهای خود را تبدیل کنید
   • زبان های رایج در این کشور انگلیسی و ماندارین می باشد که گردشگران و مسافران می توانند قبل از سفر خود زبان خود را تقویت کنند تا با شرایط راحتی بتوانند ارتباطات لازم را داشته باشند.
   • هزینه های خورد و خوراک در این کشور بسیار مناسب و ارزان می باشد به طوری که افراد می توانند با هزینه های بسیار معقول از بهترین و لذیذترین غذاهای این کشور لذت ببرند.
   • گردشگران می توانند در این کشور به راحتی مکان مناسبی جهت اقامت خود پیدا کنند. هتل های بسیار زیادی با امکانات و خدمات بسیار متفاوتی در این کشور وجود دارد که افراد می توانند با توجه به بودجه خود اقدام به رزرو یکی از آنها داشته باشند.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی