• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/214 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/213 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/212 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   راهنمای خرید بلیط هواپیما کیش

   سامانه خرید آنلاین بلیط هواپیما آژانس مسافرتی دلتابان یکی از کامل ترین سامانه های خرید آنلاین بلیط هواپیمای کیش در کشور را با پوشش دهی مسیرهای پرتردد مانند پرواز چارتر کیش در حالتی ایده آل در دسترس مشتریان قرار داده است. این سامانه کلیه خطوط پروازی داخلی و خارجی را در کوتاه ترین زمان جستجو در اختیار مخاطبان قرار داده و دسترسی آسان جهت خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما به صورت پروازهای سیستمی و چارتر داخلی و خارجی فراهم نموده است.

   جهت رزرو بلیط پرواز کیش می بایست چند موضوع را مورد توجه خود قرار دهید. نحوه جستجو و رزرو این بلیط از مهم ترین موارد شناخته می شوند. براساس نوع ایرلاین و مدت زمان پرواز قیمت بلیط کیش تعیین خواهد شد که عزیزان می توانند در زمان رزرو به خدمات ویژه نیز توجه کافی نمایند. در ادامه بلیط کیش و دیگر خدمات آن را بیشتر برای شما عزیزان واکاوی خواهیم کرد.

    

   راهنمای رزرو بلیط پرواز کیش

   کیش یکی از مناطق گردشگری پر تردد در جنوب کشورمان است که هر روزه مسافران بسیاری را به خود می بیند. برای سفر به این منطقه می بایست به رزرو بلیط پرواز کیش اقدام کنید. برای انجام این مهم باید به راهنمای رزرو بلیط کیش توجه نمایید که در مطلب امروز دلتابان سعی دارد بیشتر به این موضوع بپردازد. از مهم ترین نکات در رابطه با رزرو این پرواز نحوه جستجوی بلیط آن است.

   در مراحل بعدی می بایست به رزرو بلیط براساس انواع کلاس پروازی و همچنین تاریخ و زمان پرواز و چند مورد دیگر اقدام نمود که در بخش های بعدی نیز به آن ها بیشتر خواهیم پرداخت. مسافران عزیز جزیره زیبای کیش می توانند برخی ویژگی های مهم این بلیط پروازی را در زمان رزرو آن مدنظر قرار دهند که به آن ها نیز در این مطلب اشاره کوتاهی خواهیم کرد. با دلتابان همراه باشید تا به جزء موارد عنوان شده با فرودگاه های کیش نیز بیشتر آشنا شوید.

   بلیط هواپیما کیش
    

   همان طور که در بخش قبلی نیز عنوان کردیم در راهنمای بلیط پرواز کیش نحوه جستجوی آن در اولویت امور مربوطه قرار می گیرد که در این بخش بیشتر به آن خواهیم پرداخت تا سفر اولی ها به جزیره کیش بتوانند با دقت و اطلاعات بیشتر به جستجو و همچنین رزرو این بلیط اقدام کنند. جهت بررسی این بلیط می بایست به وضعیت آن براساس مبدأ، مقصد، تعداد رزرو کنندگان، تاریخ پرواز و چند مورد دیگر در بخش جستجوی پرواز کیش اقدام کنید.

   برای مشاهده لیست پروازها می بایست دکمه جستجو را بفشارید. برای بررسی لیست شهرهای مبدأ و مقصد نیز می توان سه حرف ابتدایی را در کادر مربوطه به زبان فارسی و یا انگلیسی وارد نمایید. از هر نقطه که قصد سفر به کیش را دارید می توانید مراحل بالا را جهت جستجوی بلیط این جزیره انجام دهید. در ادامه به نحوه رزرو بلیط پرواز کیش خواهیم پرداخت.

    

   رزرو بلیط هواپیما کیش

   نحوه رزرو بلیط پرواز کیش

   جهت رزرو بلیط پرواز کیش می توانید لیست ارزان ترین ها را در ابتدای جستجوی این بلیط مشاهده کنید و براساس توان مالی به خرید آن اقدام نمایید. در زمان رزرو اطلاعات مختلفی در اختیار کاربران عزیز قرار می گیرد که می توان به نام ایرلاین، مدت زمان پرواز، تاریخ و همچنین ساعت پرواز و کلاس پروازی اشاره کرد.

    بررسی قیمت بلیط کیش براساس موارد عنوان شده به هیچ عنوان کار سخت و دشواری نخواهد بود چرا که در کنار آن ها با توجه به خدمات پروازی نیز می توان از قیمت این بلیط مطلع شد و آن را با چند کلیک ساده به راحتی رزرو کرد. یکی از مهم ترین نکات در زمان رزرو بلیط مربوطه توجه به جزئیاتی است که در برخی مواقع از دید مسافران عزیز خارج می شوند که در بخش بعدی بیشتر آن ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

    

   بررسی جزئیات بلیط پرواز کیش در زمان رزرو آن

   همان طور که در بخش قبلی نیز عنوان شد در زمان رزرو بلیط هواپیمای کیش توجه به برخی از جزئیات این پرواز ضروری است که در این بخش بیشتر به آن ها خواهیم پرداخت. قوانین بلیط یکی از این موارد شناخته می شود که مسافران عزیز براساس آن ها می بایست به موارد مهمی همچون میزان باری که برای حمل و ورود به هواپیما مجاز هستند توجه کافی نمایند.

   اسامی فرودگاه نیز از موضوعات مهم بعدی است که باید کاربران عزیز به این موضوع در زمان رزرو این بلیط توجه داشته باشند. نوع هواپیما و تعداد توقف، خطوط هوایی و چند مورد دیگر را نیز می توان در لیست جزئیات این بلیط جای داد. جهت رزرو بلیط ارزان کیش نیز می توانید از طریق بخش مربوطه در سایت دلتابان اقدام نمایید.

    

   رزرو بلیط پرواز کیش و توجه به خدمات آن

   عزیزانی که جهت سفر به جزیره زیبای کیش به رزرو این بلیط اقدام می کنند می توانند به خدمات دیگری که در کنار بلیط پرواز کیش ارائه می شود نیز توجه نمایند. برای رزرو این خدمات می بایست درخواست خود را عنوان کنید و در مرحله آخر هزینه آن ها را پرداخت نمایید. یکی از این موارد بیمه مسافرتی شناخته می شود که در تمامی سفرهای داخلی و خارجی از جمله سفر به کیش می بایست در نظر گرفته شود.

    ترانسفر فرودگاهی نیز یکی دیگر از خدماتی است که در زمان رزرو بلیط کیش می توان به آن توجه کافی نمود. خدمات تشریفاتی در فرودگاه برای استقبال از میهمانان عالی مقام و رسمی نیز در دسته بندی خدمات ویژه جای می گیرند. در کنار موارد عنوان شده خدمات دیگری نیز وجود دارند که عزیزان می توانند از طریق کارشناسان مربوطه اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب نمایند.

   خرید آنلاین بلیط کیش
    

   توجه به اسامی فرودگاه در زمان بلیط پرواز کیش

   به جزء موارد عنوان شده در زمان رزرو بلیط پرواز کیش می بایست به اسامی فرودگاه های این جزیره نیز توجه کافی نمایید چرا که دور و نزدیک بودن آن به اقامتگاه مسافران قابل اهمیت می باشد. در این جزیره یکی از فرودگاه های بین المللی تأسیس شده است. سازمان عمران کیش این فرودگاه بین المللی را در سال 1347 بنا نهاده است. بیش از بیست و سه هزار پرواز طبق گزارشات به دست آمده در این فرودگاه صورت گرفته است. در زمان رزرو بلیط کیش می توانید از طریق فیلترینگ مربوطه به انتخاب فرودگاه اقدام نمایید.

   برای خرید تور کیش همین حالا از طریق وب سایت دلتابان اقدام کنید

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی