• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   تهران به عنوان پایتخت کشور ایران روزانه پروازهای زیادی از شهرهای دیگر خصوصا جزیره قشم دارد. مسافرانی که بلیط هواپیما قشم تهران را داشته باشند به راحتی و سادگی می توانند از فرودگاه جزیره قشم وارد فرودگاه تهران شوند. البته متقاضیان می توانند از بلیط های متنوعی استفاده نموده و در حین سفر از خدمات ویژه ای مربوط به پرواز کلاس های مختلف  و یا اکونومی بهره ببرند. در این راستا سایت های مختلفی از جمله دلتابان مشغول به فعالیت هستند.

   پرواز قشم تهران

   فرودگاه قشم امروزه بسیاری از پروازهای داخلی خود را به مقصد تهران اختصاص داده است. اما برای استفاده بردن از این پروازها لازم است تا مسافران حتما بلیط هواپیما قشم تهران را به روش های مختلفی تهیه نمایند. در عصر حاضر شرکت ها و ایرلاین های مختلفی در حال عرضه بلیط های هواپیمایی قشم تهران هستند که انتخاب نوع بلیط های چارتری و سیستمی و نوع اینکه بلیط هواپیمایی در چه نوع کلاس و اکونومی قرار داشته باشد بر عهده متقاضیان است. معمولا مسافران  تمایل دارند بلیط های هواپیمایی را به روش های اینترنتی به دست آورند زیرا در انجام چنین عملی مسافر شرایطی را به دست آورده تا در هر لحظه پرواز قشم به تهران نوع بلیط و قیمت هر یک از بلیط های هواپیمایی را بررسی نموده و بنا به درخواست خود بلیط هواپیما قشم تهران را خریداری و یا رزرو کنند.
   البته در زمان های مختلف  بلیط های هواپیمایی چارتری می توانند قیمت های مختلفی داشته باشند زیرا چارترها زیر نظر شرکت ملی ایرلاین این اختیار را دارند تا در موقعیت های مختلف که ازدیاد مسافر وجود داشته باشد قیمت ها را بالا برده و در زمان کمبود مسافر قیمت ها را به سطح پایینی بکشانند. برخی از شرکت های ایرلاین خدمات ویژه ای را برای جلب مشتری در نظر گرفته اند که این خدمات بر قیمت بلیط ها می افزایند. جدا از تاریخ پرواز، تمامی بلیط ها در نوع کلاس پروازی و اکونومی بودن با یکدیگر تفاوت قیمت عمده ای دارند که مسافران ضمن خرید و رزرو بلیط های هواپیمایی لازم است تا به این مسئله توجه خاصی داشته باشند. غالبا بهترین بلیط ها نمی توانند ارزان ترین بلیط باشند زیرا بهترین بلیط بسته به شرایط و خدمات درخواست شده مسافر می تواند بلیطی باشد که شرایط مناسبی را برای متقاضیان مهیا سازد.

   بلیط پرواز برای بلیط هواپیما قشم تهران

   بلیط هواپیما قشم تهران

   بلیط های هواپیمایی در شرایط و مسیرهای مشخص شده، می توانند انواع مختلف داشته باشند. شرکت ملی ایرلاین برای قسمت جلوی هواپیما، وسط و انتهای هواپیما شرایط و خدماتی را در نظر گرفته که تفاوت هر کدام از نوع بلیط هواپیمایی کاملا مشخص می باشد. لذا متقاضیانی که قصد خرید بلیط هواپیما قشم تهران و یا تهیه بلیط های هواپیمایی با مبداء و مقصد مختلف را دارند می بایست خدمات و تقاضای خود را در نظر داشته سپس بسته به وضعیت پروازی بلیط هواپیمایی کلاس دار، اکونومی و یا فرست را انتخاب نماید.
   البته  بلیط ها خود در سطوح مختلفی A ,B ,C ,D  قرار دارند و هر یک قیمت و خدمات ویژه ای را در بر گرفته اند. بلیط های اکونومی که معمولا خدمات متوسطی را ارائه می دهند مسافر را در قسمت وسط و  انتهای هواپیما قرار داده و صندلی ها به صورت اتوبوسی بوده و خدمات متعادلی را به مسافران می دهند. پس بنابراین ضمن خرید بلیط هواپیما قشم تهران مسافر لازم است به نوع بلیط های هواپیمایی توجه زیادی داشته باشد.

   خرید بلیط هواپیما قشم تهران

   برای خرید بلیط هواپیما قشم تهران و سایر بلیط های هواپیمایی دیگر مسافران این امکان را دارند تا به صورت حضوری و یا اینترنتی دو نوع بلیط چارتری و یا سیستمی را تهیه نمایند. البته انتخاب هر یک از این روش ها کاملا مطابق با سلیقه و میل مسافر است. امروزه به دلیل رواج وب سایت ها و در دسترس قرار داشتن اینترنت در هر زمان و موقعیت مکانی اغلب مسافران تمایل دارند تا رزرو و خریداری بلیط هواپیما قشم تهران و دیگر بلیط های هواپیمایی را به صورت آنلاین تهیه نمایند و فرصتی برای رفت و آمد و مراجعه حضوری در شرکت های ایرلاین را نداشته و کار را به سادگی و سرعت بالا از منزل و یا محل کار خود انجام می دهند.
   در ضمن به دلیل نبود وقت کافی برای کارمندان شرکت های هواپیمایی خریداران بلیط های هواپیمایی این شرایط را مهیا ساخته اند تا از طریق اینترنت با انواع بلیط ها و قیمت هر یک از آنها در زمان تاریخ های مختلف پرواز آشنایی یابند. شرکت دلتابان نیز یکی از معتبرترین این شرکت ها است که شرایط خرید آسان بلیط قشم را برای مسافران فراهم کرده است.

   هواپیمای قشم تهران

   بلیط های چارتری بهتر است یا سیستمی؟

   همانطور که ذکر شد در خرید بلیط هواپیما قشم تهران و دیگر بلیط های هواپیمایی دو نوع بلیط چارتری و سیستمی وجود دارد. نوع سیستمی مستقیما مربوط به شرکت ملی ایرلاین است و خدمات و شرایط مخصوصی دارد که قبل از فروش بلیط تمامی خدمات و شرایط خود را به خریدار و مسافر ابلاغ می نماید و خارج از قوانین خود هیچ گونه خدمات اضافه تری را به مشتریان خود ارائه نمی دهد.
   اما بلیط های چارتری نمونه ای از بلیط های هواپیمایی هستند که توسط چارترها یعنی شرکت های ایرلاین مختلف از شرکت ملی خریداری و یا رزرو شده و به عنوان واسطه به متقاضیان عرضه می شود. چنین بلیط هایی هر یک خدمات مختلفی دارند و بنا به نظر مدیریت آژانس های هواپیمایی ممکن است هر یک از بلیط های هواپیمایی شرایط و قوانین مخصوصی را برای مسافر در بر داشته باشد.

   قیمت بلیط های هواپیمایی قشم تهران

   معمولا بلیط های هواپیمایی جدا از نوع کلاس پروازی و تعداد مسافران بسته به زمان و تاریخ پرواز قیمت های متنوعی دارند. البته شرکت ملی ایرلاین برای بلیط های سیستمی تنها یک قیمت را تصویب کرده و مسافران در هر فصل و تاریخی می توانند تنها با انتخاب نوع بلیط از لحاظ کلاس و اکونومی بودن اقدام به رزرو و یا خریداری بلیط نمایند. اما بلیط های چارتری به گونه ای هستند که در هر زمانی از سال قیمت ها در حال نوسان است و مسافران می توانند برای دستیابی به ارزان ترین و بهترین خدمات بلیط های چارتری به سامانه های مختلف و یا شرکت های ایرلاین مراجعه کنند.
   معمولا بلیط های چارتری در فصل تعطیلات سال مانند تابستان و ایام نوروز گران ترین قیمت ها و در فصولی مانند پاییز و زمستان ارزان ترین بلیط های هواپیمایی را ارائه می دهند. البته قیمت بلیط ها تنها در نوع خود یعنی بیزینسی و یا اکونومی در نوسان هستند.

   بهترین بلیت هواپیما قشم تهران

   اینکه گفته شود که چه نوع بلیط به عنوان بهترین بلیط هواپیما قشم تهران و یا سایر بلیط های هواپیمایی برگزیده شده است بسته به نظر و احتیاج مسافر دارد. برخی از مسافران برای سفر خود شرایطی دارند که می بایست بلیط های کلاس دار در طبقات مختلف را انتخاب نمایند اما تعداد زیادی از مسافران تنها با یک بلیط ساده اکونومی می توانند شرایط خوبی را در سفر قشم به تهران داشته باشند.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی