• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   سفر به کشور ارمنستان

   کشور ارمنستان واقع در مرز میان آسیا و اروپا بوده که بین دریای خزر و دریای سیاه واقع شده است. پایتخت این کشور شهر بسیار زیبا و جذاب ایروان می باشد. این کشور به دلیل این که جزو مناطق کوهستانی جهان به شمار می رود بسیار پر باران بوده و از این رو دارای جاذبه های گردشگری و طبیعی متعددی است. با وجود شرایط آب و هوایی بسیار مناسبی که در این کشور حاکم بوده، طبیعتاً مشاهده می شود جاذبه های طبیعی این کشور بسیار خیره کننده می باشد. با این حال به طور حتم سفر به این کشور خالی از لطف نخواهد بود. دقت داشته باشید موقعیت جغرافیایی کشور ارمنستان به گونه ای است که از شمال با گرجستان، از شرق با جمهوری آذربایجان، از غرب با ترکیه و از جنوب با ایران و نخجوان هم مرز می باشد.  از طرفی لازم است بدانید به دلیل اینکه در کشور ارمنستان انواع مختلفی از اقامتگاه ها و هتل ها با شرایط مختلف و قیمت های متفاوت تاسیس شده، افراد به هیچ عنوان نباید نگران هزینه های اقامت خود در این کشور باشند زیرا هر فرد می‌تواند بنا به بودجه خود اقامتگاهی در هنگام سفر به ارمنستان انتخاب نماید.

   یکی از کشورهایی که در همسایگی کشور ایران قرار دارد کشور ارمنستان بوده که به دلیل چشم اندازهای بسیار زیبا و جاذبه های گردشگری متعددی که دارد یکی از مهم ترین مقاصد گردشگران واقع شده است. با این حال لازم است قبل از اقدام رزرو بلیط هواپیما ارمنستان اطلاعاتی از شرایط سفر به این کشور به دست آورید تا بتوانید سفری بی نظیر تجربه نمایید.
    
    
    

   وضعیت آب و هوای کشور ارمنستان

   موقعیت قرارگیری کشور ارمنستان در نقشه جغرافیایی موجب شده است که به طور کلی آب و هوای این کشور ملایم باشد. دقت داشته باشید تابستان ها که شامل ماه های اردیبهشت تا مهر می شود، گرم ترین ماه های سال در این کشور هستند؛ به گونه ای که در دو ماه تیر و مرداد گاهی مشاهده می ‌شود دمای هوا در ارمنستان به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد می رسد. در مقابل این فصل، زمستان و همچنین اواخر پاییز سردترین زمان های سال در ارمنستان محسوب شده و می توان گفت زمستان در ارمنستان سرد و برفی است و به طور کلی آب و هوای پاییز در ارمنستان طولانی بوده که به حیات رنگارنگ گیاهان مشهور می باشد. در حالی که در کنار این امر فصل بهار در ارمنستان کوتاه می باشد.

   وضعیت آب و هوای کشور ارمنستان
    

    


   بهترین زمان سفر به ارمنستان

   با وجود این که سالانه افراد زیادی اقدام به سفر به کشور ارمنستان می کنند بهتر است ابتدا به بهترین زمان سفر به ارمنستان از لحاظ مختلف توجه شود. اگر بخواهیم از نظر آب و هوا بهترین زمان سفر به پایتخت ارمنستان یعنی شهر ایروان را بررسی کنیم باید بگوییم که از دهم آوریل تا بیست می دو چهارم ژوئن و سوم سپتامبر تا ۲۱ ماه اکتبر بهترین زمان سفر به این کشور می باشد، زیرا میانگین دمای هوا در این کشور به صورت نام باورنکردنی متفاوت بوده به گونه‌ای که هوا در نیمی از سال سرد و در نیمه دیگر دلپذیر می باشد که در این مواقع سفر به ارمنستان بی نظیر خواهد بود. حال اگر قصد سفر در گرم ترین ماه های سال به این کشور را دارید طبیعتاً ماه جولای و آگوست می تواند مناسب باشد. همچنین دقت داشته باشید شلوغ ترین ماه های گردشگری ارمنستان، ماه های جولای، مارس و آوریل بوده که طبیعتاً در این ماه ها قیمت هتل ها، بلیط های هواپیما و خورد و خوراک در حداکثر مقدار خود قرار دارد. پس نتیجه می گیریم اگر بخواهید بهترین زمان سفر به ارمنستان از نظر هزینه های اقامت را انتخاب کنیم باید خلوت ترین ماه گردشگری یعنی ژانویه اقدام به تهیه بلیت نمود زیرا این زمان قیمت هتل ها در ارزان ترین حد خود قرار دارد.

    

   چرا تور ارمنستان؟

   چرا تور ارمنستان؟

   در بسیاری از آژانس های هواپیمایی افراد مشاهده می‌کنند که در هنگام انتخاب سفر های خارجی، کشور ارمنستان جزو مواردی است که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. حال دقت داشته باشید شاید برای شما هم سوال پیش بیاید که چرا تور ارمنستان پرطرفدار است. دقت کنید با وجود اینکه فاصله ارمنستان با ایران کم است طبیعتا می‌توان گفت گزینه مناسبی برای سفرهای خارجی می‌باشد؛ از طرفی شباهت بی نظیری که در فرهنگ مردم این دو کشور دیده می شود موجب شده به انتخاب ایده آل برای سفر ایرانیان تبدیل شود. همچنین با وجود اینکه این کشور آب و هوای مساعد و جاذبه های گردشگری متعددی دارد می توان گفت انتخاب آن به عنوان مقصد گردشگری بی نظیر خواهد بود.

    

    

   راهنمای خرید بلیط هواپیما ارمنستان

   جستجوی بلیط هواپیما

   با وجود آنچه در مورد ویژگی های سفر به کشور ارمنستان بیان شد، طبیعتاً افراد زیادی تمایل به رزرو بلیط این کشور را دارند. برای این امر دقت داشته باشید که می توانید جهت مشاهده آخرین وضعیت بلیط ارمنستان در بخش جستجوی پرواز نوع بلیط رفت و برگشت یا بلیط رفت خود را انتخاب کرده و سپس مواردی چون مقصد، تاریخ سفر، تعداد مسافران و مبدا خود را تعیین کنید. پس از این امر با زدن کلمه جستجو لیست پرواز نمایش داده می شود که می توانید یکی از آنها را انتخاب نمایید. برای انتخاب راحت شهر مبدا و مقصد کافی است تنها سه حرف فارسی یا انگلیسی را تایپ کرده تا لیست شهر های نمایش داده شده و شما بتوانید به آسانی مسیر خود را انتخاب نمایید.

   رزرو بلیط هواپیما

   پس از این هم برای اینکه به آسانی می توانید اقدام به رزرو بلیط هواپیما ارمنستان کنید، باید در نتایج جستجو بر اساس شرایط انتخابی نوع خاصی از این بلیط ها را انتخاب کنید. دقت داشته باشید لیست بلیط ها از ارزانترین قیمت بلیط به صورت صعودی نمایش داده شده که اطلاعات دقیقه پرواز شامل ساعت حرکت و ورود، مدت سفر، ایرلاین، تاریخ، کلاس پرواز و قیمت بلیط در این اطلاعات درج می شود. و از طرفی در قسمت جزئیات بیشتر این پرواز اطلاعات تکمیلی همچون نوع هواپیما، فرودگاه، قوانین بلیط و حمل بار ارائه می شود. همچنین لازم است بدانید اگر به دنبال رزرو بلیط از ایرلاین خاص یا ساعت خاص پرواز هستید می توانید با استفاده از فیلترهای سمت راست به راحتی نتایج جستجو را بر اساس تعداد توقف ها، خط هوایی، قیمت بلیط، زمان پرواز از فرودگاه و … سفارشی نمایید و برای تغییر تاریخ پرواز از جستجوی مجدد در پنل سمت راست استفاده کنید.

    

    

   برخی ویژگی های خرید بلیط ارمنستان

   امکان خرید خدمات به همراه بلیط ارمنستان

   یکی از مهمترین ویژگی‌های خرید بلیط کشور ارمنستان این است که می توانید به همراه این بلیط خدماتی چون ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، اخذ ویزا و خدمات تشریفاتی فرودگاهی را نیز تهیه کنید.

   فرودگاه های ارمنستان

   برای اینکه بتوانید به آسانی از لیست فرودگاه های ارمنستان اطلاع پیدا کنید می‌توان در سمت راست اطلاعات بلیط این موارد را مشاهده کرده و در صورت نیاز به انتخاب فرودگاه خاصی با استفاده از فیلترینگ، فرودگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

   بلیط ارزان ارمنستان

   تهیه بلیط ارزان قیمت ارمنستان جزو مواردی است که به آسانی صورت می پذیرد زیرا پروازها به ترتیب از بلیط ارزان قیمت به صورت صعودی نمایش داده شده و البته دقت داشته باشید قیمت بلیط هواپیما به صورت آنلاین با توجه به تاریخ و ساعت به صورت لحظه ای تغییر می‌کند.

   امکان خرید بلیط هواپیما با بیش از ۹۰۰ ایرلاین در ۷۰ کشور

   گزینه دیگری که در سیستم فیلترینگ وجود دارد این است که افراد می توانند به راحتی در هنگام رزرو بلیط ارمنستان، هواپیمای خاصی را انتخاب کنند.

    

   بلیط ارزان ارمنستان
    

   معرفی دیدنی های کشور ارمنستان

   همان طور که بیان شد جاذبه های طبیعی و تاریخی دست به دست هم داده که کشور ارمنستان به یکی از بی نظیر ترین کشورهای منطقه برای گردشگران تبدیل شود. در این بین دقت داشته باشید میدان اپرا یکی از بی نظیر ترین جاذبه های ارمنستان می باشد که جزو بناهای اداری، ملی و مشهور ارمنستان به شمار می رود. بنای معروف هزار پله نیز از دیگر بناهای بی نظیر شهر زیبای ایروان به شمار میرود. مجسمه مادر ارمنستان، صومعه گغارد، پارک عشاق، قلعه موزه اربونی، موزه گالری ملی ارمنستان و مسجد کبود ارمنستان از دیگر دیدنی های بی نظیر این کشور به شمار می رود.

   معرفی دیدنی های کشور ارمنستان

    
    

    

    

    

    

    

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی