• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   سفر به ترکیه با پرواز ترکیش

   ترکیه یکی از پر تقاضا ترین مقاصد گردشگری و تجاری برای ایرانیان به شمار می رود و همه ساله بسیاری از گردشگران از سراسر ایران برای بازدید از این کشور راهی ترکیه می شوند. پرواز ترکیش برای کسانی که می خواهند سفری آرام و بدون دغدغه داشته باشند می تواند گزینه ای بسیار جذاب به شمار رود. در این مقاله قصد داریم شما را با پرواز شرکت ترکیش ایرلاینز آشنا کنیم و بهترین راه برای خرید بلیط این هواپیما از سراسر کشور را بازگو نماییم. شما می توانید از این شرکت در شهرهای ایران نظیر اهواز، اصفهان، تبریز، تهران، شیراز و مشهد پرواز مستقیم به سمت استانبول را تجربه نمایید و یا از این هواپیمایی برای بازگشت از سفر استفاده کنید. ترکیش ایرلاینز امروزه به یکی از معتبر ترین شرکت های هواپیمایی منطقه تبدیل شده است که از هواپیماهای با کیفیت استفاده کرده و خدمات بسیار خوبی را به مسافرین ارائه می دهد. پرواز به شهرهای مهم ایران نیز از دیگر دلایلی است که می تواند شما را تشویق به استفاده از خدمات پرواز ترکیش نماید. در ادامه با خدمات و ویژگی های این ایرلاین محبوب بیشتر آشنا خواهیم شد. امروزه ترکیش ایر یکی از بهترین ایرلاین های خارجی با پرواز مستقیم به ایران به شمار می رود.

   سفر به ترکیه با پرواز ترکیش

   پرواز ترکیش را بیشتر بشناسید

   ترکیش یکی از محبوب ترین شرکت های هواپیمایی منطقه و هفتمین ایرلاین محبوب از دید مجله های معتبر هوایی در سال 2014 به شمار می رود. ترکیش ایرلاینز با هدف کمک به صنعت توریسم و گردشگری ترکیه تاسیس شد و دفتر اصلی این هواپیمایی در کشور ترکیه و شهر استانبول قرار دارد. فرودگاه آتاتورک و استانبول از پایگاه های پروازی این شرکت به شمار می روند. پروازهای این شرکت به مقاصد مختلفی از آسیا، اروپا و آمریکا صورت گرفته و با توجه به برنامه پروازی این شرکت به شهرهای مختلف ایران، می تواند شاهراهی برای ورود به کشورهای مختلف باشد. پرواز ترکیش برای کسانی که به کیفیت پرواز اهمیت می دهند و می خواهند از بهترین ایرلاین ها برای خرید بلیط هواپیما استفاده کنند، می تواند گزینه ای مناسب به شمار رود. پروازهای ترکیش از چند شهر مهم ایران به سمت ترکیه برگزار می شوند و شما می توانید از بهترین خدمات یکی از برترین ایرلاین های دنیا استفاده کنید. امکان خرید بلیط هواپیمایی ترکیه برای کاربران ایران امکان پذیر بوده و خرید بلیط هواپیما به صورت مستقیم از وب سایت با کارت بانکی عضو شتاب انجام می شود.

   از خدمات پرواز ترکیش برای پرواز به سراسر دنیا استفاده کنید

   یکی از مهم ترین خدماتی که پروازهای ترکیش در اختیار شما قرار می دهند و می توانید با خیال راحت از این خدمات استفاده کنید، امکان خرید بلیط پرواز از ایران به مقصد استانبول و از استانبول به سراسر دنیا می باشد. بیش از 300 مقصد پروازی برای ترکیش ایرلاینز تعریف شده است که این پروازها به صورت روزانه انجام می شود. همچنین پایگاه پروازی این شرکت هواپیمایی پس از اتمام و احداث بزرگترین فرودگاه دنیا در استانبول به این فرودگاه تغییر پیدا کرده و مسافرین می توانند بدون عوض کردن فرودگاه از پروازهای ترکیش ایرلاینز استفاده کنند. همچنین از دیگر برنامه های بسیار جذاب ترکیش ایرلاینز برای مسافرین ایرانی را می توان برنامه پروازی بسیار متنوع دانست. شما می توانید مقاصدی به آسیای دور، اروپا و حتی آمریکا و آفریقا را با استفاده از پرواز ترکیش تجربه نمایید. ارائه خدمات مسافربری و حمل بار مناسب در سراسر دنیا از دیگر ویژگی های جذابی است که ترکیش ایرلاینز را بسیار برای مخاطبین خود جذاب می کند. مقاصد پروازی ترکیش ایرلاین بسیار متنوع هستند و قطعا این ایرلاین برای دسترسی شما به سراسر دنیا مناسب خواهد بود.

   از خدمات پرواز ترکیش برای پرواز به سراسر دنیا استفاده کنید

   نکاتی در مورد خرید بلیط هواپیمایی ترکیش

    بلیط هواپیمایی ترکیش را می توانید به سادگی رزرو کنید و تنها لازم است که به تاریخ و ساعت پرواز توجه کرده و در وارد کردن اطلاعات نهایت دقت را داشته باشید و با توجه به لیست پروازهای نمایش داده شده، بهترین پرواز مد نظر خود را انتخاب کرده و مراحل رزرو را انجام دهید. پرواز ترکیش به سراسر دنیا از طریق وب سایت های فروش اینترنتی بلیط در دسترس می باشد و شما می توانید از خدمات اینترنتی به راحتی برای خرید بلیط هواپیما استفاده نمایید. دقت کردن و رعایت قوانین در خرید بلیط هواپیمایی ترکیش دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد و کسانی که می خواهند سفری بسیار خوب داشته باشند می توانند این هواپیمایی را انتخاب کنند.

    پروازهای ترکیش ایرلاین از شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز و تبریز صورت می پذیرد و شما می توانید با استفاده از پروازهای رسمی این شرکت به شهرهایی همچون استانبول، آنکارا، تفلیس و غیره از ایران به صورت مستقیم پرواز کنید.

   به طور کلی می توان گفت که پرواز ترکیش به دلیل کیفیت و خدمات پروازی مناسب می تواند گزینه ای مناسب برای مسافران ایرانی باشد. در وارد کردن اطلاعات هنگام خرید اینترنتی بلیط ترکیش باید نهایت دقت را داشته باشید و همچنین باید به نکات درج شده در وب سایت بلیط فروشی تحت عنوان قوانین پروازی، قوانین فرودگاهی و غیره توجه داشته باشید.

   تور با پروازهای ترکیش

   یکی از مهم ترین نکاتی که در زمینه پروازهای ترکیش لازم به ذکر است، امکان استفاده از خدمات تور در خرید بلیط هواپیما ترکیه می باشد. در واقع شما می توانید علاوه بر خرید بلیط رفت و برگشت به صورت همزمان، با رزرو هتل دغدغه های اقامتی خود در کشور ترکیه را برطرف نمایید. پروازهای ترکیش همانطور که گفته شد از شهرهای پر جمعیت و گردشگری ایران انجام می شوند و شما می توانید از این خدمات برای داشتن سفری بسیار خاطره انگیز استفاده نمایید.

   بهترین راه برای خرید بلیط هواپیمایی ترکیه

   استفاده از روش اینترنتی را می توان بهترین روش برای خرید بلیط هواپیمایی ترکیه دانست که امروزه در دسترس شما می باشد و شما می توانید از خدمات این شرکت هواپیمایی خوب استفاده کنید. خرید اینترنتی بلیط روشی است که برای خرید بلیط هواپیمایی ترکیه و پرواز ترکیش توصیه می شود و شما می توانید با خرید اینترنتی در وقت و هزینه های خود صرفه جویی کنید. خرید اینترنتی سخت نیست و می توانید با استفاده از اطلاعات درون پاسپورت به راحتی بلیط مورد نظر خود را خریداری کرده و با خیال راحت از خدمات هواپیمایی ترکیه لذت ببرید.

   پرواز ترکیش به عنوان یکی از بهترین ایرلاین های دنیا

   پرواز ترکیش به عنوان یکی از بهترین ایرلاین های دنیا شناخته می شود که امروزه در داخل کشور نیز خدمات خود را ارائه می دهد. این شرکت هواپیمایی که مقر آن در کشور همسایه یعنی ترکیه واقع شده است از چندین شهر ایران به صورت مستقیم همه روزه پروازهایی را به مقصد استانبول برگزار می کند.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی