• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما شیراز کرمان یکی از بلیط هوایی بوده که به دلیل محبوب بودن این خط پروازی، در حال حاضر از طریق سایت های اینترنتی ارائه می شود. لازم است بدانید فاصله این دو شهر ۴۳۹ کیلومتر بوده که مدت تخمینی پرواز میان آنها، ۳۸ دقیقه است. حال افرادی که تمایل به رزرو بلیط هواپیما شیراز کرمان، دارند باید توجه داشته باشند که نکات مهمی در خصوص رزرو اینترنتی این بلیط وجود داشته که بهتر است به آن توجه داشته باشید. از طرفی لازم است بدانید جهت اطلاع از زمان ها و شرایط پروازهای بین این دو شهر و همچنین قیمت بلیط آن می توانید با مشاورین این سایتها در ارتباط بوده و البته در ادامه این مطلب نیز ما کمی در مورد رزرو آنلاین بلیط هواپیما صحبت خواهیم کرد.

   بهترین زمان خرید بلیط کرمان

   شهر کرمان یکی از شهرهای جنوب شرقی ایران بوده که حدود ۱۸۱ کیلومتر مربع مساحت داشته و سومین مرکز استان بلند در ایران نیز به شمار می رود. این شهر در تمامی فصول سال از جمله تابستان آب و هوای معتدل و رو به خنکی دارد و از نظر سیاسی، علمی، صنعتی جزو مهم ترین شهر ها در جنوب شرق کشور می باشد. با توجه به اینکه شهر کرمان از لحاظ جغرافیایی و تاریخی موقعیت ویژه ای دارد، مشاهده می شود بلیط هواپیما کرمان روزانه توسط افراد زیادی رزرو می شود. همچنین باید توجه داشته باشید این شهر در حال حاضر جزو یکی از مهمترین مراکز تفریحی و گردشگری شناخته شده است. اگر شما هم جزو افرادی هستید که قصد رزرو بلیط هواپیما شیراز کرمان را دارید، باید بدانید که این شهر به طور کلی دارای تنوع آب و هوایی بوده، البته باید توجه داشته باشید که یک شهر کویری محسوب می شود؛ از این رو می توان گفت بهترین زمان جهت خرید بلیط هواپیما کرمان از ابتدای فصل پاییز تا اواخر اردیبهشت ماه به شمار می رود.

   سفر به جاذبه های گردشگری کرمان

   رزرو بلیط هواپیما شیراز کرمان

   در گذشته ای نه چندان دور خرید بلیط هواپیما شیراز کرمان یا هر مسیر دیگری، تنها از طریق آژانس های مسافرتی و شرکت های پروازی امکان ‌پذیر بود. به طوری که افراد باید به صورت حضوری به این اماکن مراجعه می‌ کردند و پس از سپری کردن زمان زیادی در صف‌ های طولانی، بلیط مورد نظر خود را رزرو می کردند. اما امروزه مشاهده می شود با پیشرفت تکنولوژی، این مشکل از میان برداشته شده به طوری که در سایت های اینترنتی معتبری امکان رزرو بلیط هواپیما شیراز کرمان و یا هر مسیر پروازی دیگری وجود دارد. با این حال شما در هر موقعیت زمانی و مکانی و در هر ساعت از شبانه روز می توانید جهت خرید اینترنتی بلیت هواپیما شیراز کرمان اقدام کنید، که این امر رضایت و آرامش خاطر مسافران را به ارمغان آورده است.

   پرواز شیراز کرمان

   در هنگام رزرو بلیط هواپیما شیراز کرمان یکی از مهمترین مواردی که مورد توجه افراد قرار می ‌گیرد، اطلاع از پروازهای بین این دو شهر است. لازم است بدانید در روزهای سه شنبه، پنجشنبه، جمعه و یکشنبه بین این دو شهر پروازهای صورت گرفته که توسط ایرلاین های آسمان و ماهان می باشد. توجه داشته باشید اگر چه مدت زمان پرواز بین شیراز و کرمان ۳۸ دقیقه تخمین زده شده اما موارد متعددی از جمله وضعیت آب و هوایی موجب تغییر این مدت زمان خواهد شد.


   بلیط چارتری شیراز کرمان

   در هنگامی که افراد قصد رزرو بلیط هواپیما شیراز کرمان را داشته باشند می‌ توانند از طریق سایت بر اساس نرخ این بلیط ها، مناسب ترین قیمت آن را مشاهده نمایند. افراد می توانند با خرید بلیط چارتری کرمان از قیمت پایین تری برخوردار شوند. لازم است بدانید این نوع بلیط ها قابل استرداد نبوده و در صورت کنسلی نمی توانید آن را پس بدهید. اما بلیط سیستمی که دیگر بلیط هواپیما شیراز کرمان است، قابل استرداد است و قیمت آن به طور کلی از طرف ایرلاین مربوطه تعیین می شود.

   رزرو آنلاین بلیط برای پرواز به کرمان

   قیمت بلیط هواپیما شیراز کرمان

   در خصوص قیمت بلیط هواپیما شیراز کرمان لازم است بدانید، با وجود اینکه دو نوع بلیط سیستمی و چارتری برای پروازهای بین این دو شهر ارائه می شود، طبیعتا در قیمت آن تفاوت‌ های دیده می ‌شود. به طوری که در بعضی از روزها، قیمت کمتری نسبت به سیستمی دارد. اما بلیط سیستمی همانطور که گفته شد در تمامی روزها قیمت یکسانی دارد.
   باید توجه داشته باشید زمان پرواز و سفر شما از دیگر مواردی است که در قیمت بلیط کرمان تاثیر می گذارد، به طوری که فصل های شلوغ سال با وجود اینکه تعداد مسافران زیاد میشود طبیعتاً قیمت بلیط شیراز کرمان نیز افزایش پیدا می‌ کند. از طرفی ایرلاین انتخاب شده و کلاس پروازی از دیگر مواردی است که در این قیمت تاثیرگذار است؛ به طوری که اگر کلاس پروازی شما بالاتر و ایرلاین شما مناسب تر باشد، قیمت بلیط های ارائه شده توسط آنها بیشتر خواهد بود. جهت اطلاع از قیمت به روز این بلیط ها می توانید با مشاورین سایت های معتبر ارتباط گرفته و به آسانی از این قیمت مطلع شوید.

   در مورد فرودگاه کرمان

   در هنگام رزرو بلیط هواپیما شیراز کرمان لازم است بدانید که شما به فرودگاه بین المللی آیت الله رفسنجانی کرمان خواهید رفت. دقت داشته باشید این فرودگاه یکی از مهمترین جایگاه های حمل و نقل هوایی در کشور بوده به طوری که در هفته حدود صد و شانزده پرواز داخلی و خارجی در آن انجام می گیرد.
   این فرودگاه در حال حاضر دو ترمینال داخلی و خارجی داشته و طبق آمار حدود ۷۳۰ هزار مسافر خارجی و داخلی از آن استفاده کرده اند‌. لازم به ذکر است که بدانید ساخت این فرودگاه در سال ۱۳۰۴ به دست مهندسین داخلی و خارجی بسیاری شروع شد و سپس در سال ۱۳۳۵ عملیات ساختمانی به پایان رسید و در سال ۱۳۴۹ جابجایی بار و مسافر از طریق این فرودگاه بین المللی آغاز گردید. باید توجه داشته باشید که امروزه شرکت ‌های هواپیمایی چون آسمان، زاگرس، ایران ایر، ماهان ایر، کیش ایر و قشم ایر به این فرودگاه پرواز دارد و مقاصد پروازی که به این مقصد این فرودگاه می رود از طرف شهرهایی چون تهران، مشهد، بندرعباس، شیراز، نجف، بندرعباس، اصفهان، کیش و زاهدان می باشد.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی