• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   سفر به بندر عباس

   بندرعباس بزرگترین بندر ایران و مرکز استان هرمزگان است که در حاشیه خلیج فارس واقع شده است. مساحت بندرعباس حدودا 72 کیلومتر است که تعداد 550.000 نفر در آن ساکن هستند‌. بندرعباس یکی از شهرهای گرم ایران است که به دلیل قرار گیری این شهر در کنار دریا، این گرما همیشه با رطوبت همراه می شود. از آنجا که دمای هوا در ماه های اردیبهشت تا آبان در شهر بندرعباس بالا است، اکثر مردم ماه های آبان تا فروردین را برای سفر به بندرعباس انتخاب می کنند. بندر عباس شهری پر جاذبه می باشد که گردشگران زیادی را هر ساله به سمت خود می کشاند. از جمله این جاذبه های گردشگری می توان به عمارت کلاه فرنگی، قلعه فین، آبگرم گند، برکه های باران، غار خرسین، موزه آب، معبد هندوها، پل لاتیدان و موزه مردم شناسی اشاره کرد. بیشتر مسافرانی که از جای جای ایران بخصوص رشت به سمت بندرعباس سفر می کنند می خواهند لذت قدم زدن بر روی شن های نرم ساحل بندرعباس را لمس کنند.

   سفر هوایی رشت بندرعباس

   همانطور که از نام آن پیداست، سفر هوایی رشت بندرعباس به سفری اطلاق می شود که مسافران علاقه مند به سفر بندر عباس، رشت را به مقصد بندرعباس با هواپیما طی می کنند. اگر بخواهیم به صورت زمینی از رشت به بندرعباس سفر کنید باید مسافتی در حدود 1550 کیلومتر را طی کنید. طی این مسافت با خودرو تقریبا حدود 17 ساعت طول می کشد. طی این مسافت با خودرو بسیار خسته کننده است به همین خاطر بهترین راه سفر به بندرعباس سفر هوایی می باشد. فاصله هوایی رشت بندرعباس 1280 مایل می باشد که این مسافت توسط هواپیما در مدت 2 ساعت و 10 دقیقه طی می شود. مدت زمانی که برای سفر هوایی رشت بندرعباس ذکر شد ممکن است به دلایل مختلف از جمله شرایط نامساعد جوی افزایش یابد. نوع ایرلاین و هواپیمایی که شما را از رشت به بندر عباس خواهد برد، می تواند مدت زمان پرواز خود را نیز تغییر دهد. سفر هوایی رشت بندرعباس آسان ترین و سریع ترین نوع سفر می باشد.

   سفر با هواپیما رشت بندرعباس

   خرید بلیط هواپیما رشت بندرعباس

   برای خرید بلیط رشت بندرعباس به دو روش می توانید اقدام کنید‌. روش اول خرید بلیط به صورت حضوری از آژانس می باشد. روش دوم خرید اینترنتی بلیط رشت بندرعباس می باشد که در آن با چند کلیک ساده می توانید از طریق اینترنت خرید بلیط رشت بندرعباس خود را انجام دهید. روش خرید اینترنتی جدیدترین و متداول ترین روش خرید بلیط می باشد. در خرید اینترنتی می توانید در زمان و هزینه های خود صرفه جویی کنید. در خرید بلیط اینترنتی شما می توانید با روشن کردن اینترنت خود در هر موقعیت مکانی که هستید به راحتی بلیط رشت بندرعباس خود را خریداری کنید. شما می توانید در سایت های اینترنتی دنبال بلیط هایی بگردید که به دلایل مناسبتی یا دلایل دیگر تخفیف خورده اند و با قیمتی ارزان تر ارائه می شوند. در خرید اینترنتی مقایسه قیمت پروازها در ایرلاین های مختلف و آژانس های هواپیمایی بسیار راحت تر صورت می گیرد‌.

   قیمت بلیط هواپیما رشت بندرعباس

   قیمت بلیط هواپیما رشت بندرعباس همیشه ثابت نیست و ممکن است به دلایل مختلف تغییر کند. در ماه های فصل تابستان که به دلیل گرمی هوا افراد کمتری از رشت به بندرعباس مسافرت می کنند قیمت بلیط رشت بندرعباس نسبت به فصل زمستان و پاییز و ماه فروردین که تعداد مسافران رشت به بندرعباس زیاد است بالاتر می باشد. نوع ایرلاین و پروازی که قرار است مسافران را به بندرعباس برساند نیز در قیمت بلیط تاثیر می گذارد.
   قیمت برخی خدماتی که در طول پرواز به مسافران ارائه می شود نیز به مبلغ بلیط اضافه می گردد و کم یا زیاد بودن آنها می تواند قیمت بلیط را کم یا زیاد کند. نرخ بیمه مسافران نیز به قیمت بلیط اضافه می گردد. بلیط هواپیمای رشت بندرعباس خیلی زیاد نیست و شما به راحتی می توانید با قیمت مناسب یک سفر هوایی خوب از رشت به بندر عباس داشته باشید‌.

   لیست پروازی رشت بندر عباس

   لیست پروازی رشت بندرعباس، لیستی است که در آن تمام ساعت های پرواز از رشت به بندرعباس نوشته می شود و در کنار آن تمام اطلاعات مربوط به پرواز مانند ساعت پرواز و نوع ایرلاین نیز درج می شود.لیست های پروازی معمولا بیشتر به درد افرادی می خورد که دائم در مسیر رشت بندرعباس در حال تردد هستند. این افراد می توانند با دنبال کردن لیست پروازی رشت بندرعباس، پرواز و ایرلاین متناسب با شرایط خود را مشاهده و خریداری کنند. کسانی که مسافران دائمی این مسیر شناخته می شوند بهتر است همواره به لیست پروازی رشت بندرعباس خود نگاهی بیندازند. 

   رزرو بلیط آنلاین رشت بندرعباس

   شرایط لغو بلیط هواپیما رشت بندرعباس

   طبق قانون امکان این وجود دارد که شما در صورت منصرف شدن از سفر خود بلیط رشت بندرعباس خود را لغو و یا زمان آن را تغییر دهید‌. همیشه در صورت لغو بلیط هواپیما، مقداری از مبلغ بلیط به عنوان خسارت کسر و مابقی مبلغ بلیط به شخص برگردانده می شود. هر چقدر که زمان لغو و یا تغییر زمان پرواز به ساعت پرواز رشت بندرعباس نزدیک تر باشد مبلغ زیادتری به عنوان خسارت از مبلغ بلیط کسر خواهد شد. لازم به ذکر است که لغو بلیط تنها تا نیم ساعت مانده به پرواز امکان پذیر است و بعد از آن دیگر نمی توانید پرواز خود را لغو و پول بلیط خود را پس بگیرید. معمولا بر طبق قانون شرایط لغو بلیط برای انواع بلیط ها یکسان است و هر کسی می تواند در صورت انصراف از سفر بلیط خود را لغو کند. 

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی