• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بوستون یکی از شهرهای مهم در ایالات متحده آمریکا است. گردشگران زیادی سالانه به قصد بازدید از دیدنی های این شهر بلیط هواپیما بوستون را تهیه می کنند. بلیط بوستون را می توان از طریق رزرو اینترنتی تهیه کرد. رزرواسیون اینترنتی این بلیط مزایای بسیار زیادی دارد. از جمله این مزایا می توان صرف هزینه های کمتر و عدم نیاز به مراجعه حضوری در آژانس ارائه دهنده بلیط را نام برد. همراه با رزرو بلیط هواپیما بوستون می توان از خدمات دیگری مانند ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی و اخذ ویزا بهره برد.
   فرودگاه بین المللی بوستون لوگان نام دارد. این فرودگاه دارای باند فرود آسفالت با ۲۳۹۶ متر طول می باشد. شما در رزرو اینترنتی بلیط هواپیما بوستون می توانید این بلیط را به صورت سفارشی رزرو کنید و کلاس پروازی، نوع فرودگاه، ایرلاین مورد نظر و مدت زمان اقامت خود را انتخاب کنید. همچنین تهیه این بلیط را هم به صورت چارتری و هم به صورت اینترنتی می توان انجام داد. در مورد قیمت این بلیط باید گفت چون قیمت ها آنلاین هستند، به صورت لحظه ای در تغییر هستند و ثابت نمی مانند. 

   خرید بلیط هواپیما بوستون

    بوستون از جمله شهرهای معروفی است که در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این شهر تاریخی دارای جاذبه ها دیدنی، آثار هنری و معماری زیبایی است. در بوستون دانشگاه های معتبری وجود دارند. با توجه به فاکتورهای بسیار خوبی که شهر بوستون دارد، ممکن است سالانه عده زیادی قصد خرید بلیط هواپیما بوستون را داشته باشند تا به بازدید از این شهر بپردازند.هنگام رزرو بلیط هواپیما بوستون به صورت اینترنتی لازم است که به مواردی مانند تاریخ سفر که مهمترین اصل در انتخاب بلیط می باشد، توجه کنید. علاوه بر هماهنگی شرایط زمانی خود با زمان پرواز در هنگام خرید بلیط هواپیمای بوستون باید به مواردی دیگر از جمله انتخاب مبدا و مقصد پرواز در سفر رفت و برگشت خود نیز دقت نمایید. تعداد مسافران نیز از دیگر موارد حائز اهمیت در هنگام رزرو یا خرید بلیط هوایی بوستون خواهد بود.

   رزرو پرواز بوستون


   جستجوی بلیط بوستون

   با کلیک روی کلمه جستجو لیست پروازهای بوستون برای شما به نمایش در خواهند آمد و شما از میان این لیست می توانید یک مورد را انتخاب کنید. برای اینکه بتوانید مسیر خود را به راحتی انتخاب کنید برای پیدا کردن شهر مبدا و مقصد می توانید فقط چند حرف از نام شهر را تایپ کنید تا لیست شهرها برای شما به نمایش در آیند.

   فرودگاه بین المللی لوگان

   فرودگاه بین المللی شهر بوستون لوگان نام دارد. لازم است بدانید این فرودگاه همگانی است و دارای کد یاتا BOS می باشد. فرودگاه لوگان دارای یک باند فرود آسفالت است. این باند فرود ۲۳۹۶ متر طول دارد. این فرودگاه در ارتفاع ۶ متری از سطح دریا قرار گرفته است و روزانه میزبان مسافران متعددی از سراسر دنیا خواهد بود.

   سفر به بوستون

   نحوه خرید بلیط هواپیما بوستون

   از بهترین روش هایی که برای تهیه بلیط هواپیمای بوستون می توان انتخاب کرد، رزرو آنلاین این بلیط می باشد. با رزرو کردن این بلیط به صورت آنلاین شما می توانید از مزایای زیادی بهره مند شوید. از جمله این مزایا جلوگیری از اتلاف وقت شما و عدم نیاز به مراجعه حضوری به آژانس مسافرتی است. در خرید اینترنتی بلیط هواپیمای بوستون شما به سادگی در منزل خود می توانید این بلیط را رزرو نمایید. برای اینکه در مورد وضعیت قیمت این بلیط اطلاعات کسب کنید، در قسمت جستجوی سایت با توجه به تاریخ سفر، مبدا و مقصد و نوع بلیط لیستی از بلیط هایی که با شرایط شما هماهنگ هستند را مشاهده کنید.
   شما هنگام خرید اینترنتی بلیط بوستون می توانید این بلیط را به صورت چارتری یا سیستمی تهیه کنید. این امکان موجب می شود که شما بلیط بوستون را بتوانید با مبلغ مناسب تر خریداری کنید و در نهایت سفری مقرون به صرفه تر داشته باشید. شما در خرید اینترنتی برای پرداخت هزینه این بلیط با کارت های عضو شتاب می توانید این کار را انجام دهید.

   جاهای دیدنی بوستون


   رزرو بلیط بوستون

   پس از اینکه تصمیم گرفتید که بلیط هواپیما بوستون را به صورت اینترنتی رزرو کنید، لازم است که نوع بلیط خود را مشخص کنید. در این قسمت شما می توانید اطلاعاتی مانند مدت زمان سفر، ایرلاین، تاریخ سفر، کلاس پرواز، ساعت حرکت و ورود و قیمت بلیط هواپیما بوستون را وارد کنید.

   ویژگی های خرید بلیط هواپیما بوستون

   پس از خرید بلیط هواپیما بوستون شما می توانید به همراه این بلیط از خدمات دیگری نیز بهره مند شوید. از جمله این خدمات که به همراه بلیط ارائه می شوند به مواردی مانند ترانسفر فرودگاهی، اخذ ویزا، بیمه مسافرتی و خدمات تشریفاتی فرودگاه اشاره کرد. یکی از نکات مهمی که قبل از تهیه بلیط هواپیما بوستون باید به آن توجه شود، نوع ایرلاینی است که پرواز به بوستون را ارائه خواهد داد. ایرلاین های مختلف خدمات مختلفی را برای مسافران خود ارائه خواهند داد. برای رزرو اینترنتی بلیط بوستون در زمینه تهیه بلیط تنوع زیادی وجود خواهد داشت.
   در قسمت جزئیات می توان مواردی مانند فرودگاه، نوع هواپیما، قوانین مربوط به سفر و بلیط را وارد کرد. در صورتی که شما بخواهید ایرلاین خاصی را در هنگام رزرو بلیط بوستون انتخاب نمایید یا به دنبال ساعت خاصی برای این پرواز هستید، با کمک فیلترهایی که در سایت وجود دارد، امکان سفارشی کردن این بلیط برای شما وجود خواهد داشت و شما می توانید برای تغییر تاریخ پرواز نیز از پنل هایی که در سایت هستند کمک بگیرید.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی