• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   باتومی یکی از محبوب ترین شهرهای گردشگری کشور گرجستان در همسایگی ایران است که اگر می خواهید به آن سفر کنید اقدام به خرید بلیط هواپیما باتومی نمایید. شهر باتومی که به پایتخت تابستانه کشور گرجستان مشهور است، شهری ساحلی است که بر کرانه دریای سیاه قرار گرفته است.

   راهنمای خرید بلیط هواپیما باتومی

   برای سفر به باتومی می توان از راه های زمینی و هوایی استفاده کرد، بی شک راحت ترین و بی دردسر ترین و سریع ترین راه رزرو تور ارزان گرجستان و رسیدن به باتومی پرواز هواپیمایی است. برای تهیه خرید بلیط چارتر باتومی راه های مختلفی است اما امن ترین و بهترین راه برای خرید بلیط هواپیما باتومی استفاده از سامانه جامع ما است.

   بلیط هواپیما باتومی در گرجستان

   جستجوی بلیط هواپیما

   برای جستجوی بلیط هواپیما باتومی مورد نظر می توانید در قسمت سرچ پرواز، بلیط رفت و یا رفت و برگشت را تعیین کنید و بقیه اطلاعات درخواستی را در سامانه وارد نمایید. به محض اینکه بر روی آیکون جستجو کلیک کنید نتایج نمایش داده خواهند شد. شما می توانید بر اساس فیلترهایی که سامانه در اختیار شما می گذارد، بلیط باتومی مورد نظر خود را سریع تر بیابید.

   رزرو بلیط هواپیما باتومی

   اگر بلیط باتومی مورد نظر خود را پیدا کردید می توانید با کلیک روی آیکون رزرو تور آن را انتخاب کنید. اطلاعات و جزئیات بیشتر از جمله ساعت حرکت و ورود،  قوانین مربوط به حمل بار در آیکون جزئیات بیشتر قابل بررسی و مشاهده هستند. شما از طریق فیلترهایی که در سمت راست صفحه جستجوی پرواز وجود دارد می توانید پروازهای مورد نظر خود را محدود کنید، هواپیمایی یا ایرلاین مورد نظر را انتخاب کنید، تاریخ و بازه هزینه را تعریف کنید و بر آن اساس نتایج را ببینید.


   برخی ویژگی های خرید بلیط باتومی

   با رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما باتومی از سامانه این سایت، می توانید با پرداخت مبلغی از خدمات و تسهیلات دیگر فرودگاهی بهره مند شوید. این خدمات و تسهیلات برای هر کسی که مایل به پرداخت هزینه آن باشد ارائه خواهد شد و محدودیت خاصی ندارد.

   امکان خرید خدمات به همراه بلیط

   از جمله تسهیلات و امکانات و خدمات فرودگاهی که توسط این سامانه قابل دسترسی است می توان به: خدمات حمل و نقل فرودگاهی، بیمه سفری و اخذ روادید و خدمات تشریفات فرودگاهی اشاره کرد. این خدمات با پرداخت مبلغی مشخص قابل سفارش و دریافت هستند.

   فرودگاه های باتومی

   وقتی بلیط هواپیما باتومی را مشاهده کردید، لیست و اطلاعات فرودگاه های باتومی را می توانید در سمت راست آن مشاهده کنید. اگر می خواهید در فرودگاه خاصی بنشینید می توانید در فیلترها آن را مشخص نمایید.

   امکان خرید بلیط هواپیما با بیش از 900 ایرلاین در 70 کشور

   با استفاده از سامانه مورد نظر می توانید به مقصد بیشتر از ۷۰ کشور جهان بلیط هواپیمایی بگیرید و از میان ۹۰۰ ایرلاین مختلف، هواپیمایی مورد نظر خود را انتخاب کنید.


   سفر به باتومی

   این شهر توجه توریست های زیادی را به خود جلب کرده است و مردم از سراسر جهان برای گذراندن یک تعطیلات دلچسب به این شهر ساحلی سفر می کنند. شهر باتومی سنت و مدرنیته را در معماری شهری خود و المان ها در هم آمیخته است و همزیستی مسالمت آمیز این دو را به زیبایی نمایانده است. برای سفر به سواحل این شهر زیبا می توانید اقدام به تهیه بلیط هواپیما باتومی کنید. باتومی در کنار رشته کوه های قفقاز قرار دارد. مردم آن به زبان گرجی تکلم می کنند و واحد پول آنها مثل بقیه کشور گرجستان، لاری است. جمعیت این شهر زیاد نیست، در واقع جمعیت مردم بومی آن در حدود 125000 نفر است که البته در فصل های تعطیلات و های سیزن به دلیل ورود سیل گردشگران افزایش پیدا می کند. باتومی جاذبه های زیبای طبیعی، فرهنگی و گردشگری دارد و برای هر سلیقه ای چیزی برای نشان دادن دارد و شما را خسته نمی کند.  

   سفر به جاذبه های گردشگری باتومی

   وضعیت آب و هوای باتومی

   شاید بتوان به این نکته اشاره کرد که آب و هوای باتومی بسیار تحت تاثیر تغییرات جوی است. جریان های هوایی دریای سیاه بر آب و هوای این شهر تاثیر شدیدی می گذارند، بنابراین طبیعی است که آب و هوای آن مرطوب باشد و بارش باران در فصل های مختلف سال در شهر باتومی امر عجیبی نیست. برای تهیه بلیط باتومی بهتر است ابتدا با آب و هوای آن و بهترین زمان برای سفر به این شهر آشنا شوید تا بتوانید سفر خوبی را برنامه ریزی کنید. سردترین ماه سال در شهر باتومی ژانویه است که میانگین دمای هوای باتومی در این ماه به ۷ درجه سانتی گراد می رسد و گرمترین ماه سال، ماه اوت است که متوسط دمای آن ۲۲ درجه سانتی گراد است. بیشترین دمای ثبت شده در شهر باتومی ۴۰ درجه و کمترین دمای ثبت شده ۶- درجه سانتی گراد است. پیش از این گفتیم که بارش باران در باتومی مسئله‌ ای عادی است، با این حال مرطوب ترین ماه سال در باتومی، ماه سپتامبر است و سالانه به طور متوسط ۲۷۱۸ میلی متر بارش باران دارد. در واقع می توان گفت باتومی پر رطوبت ترین شهر گرجستان است. به طور کل در دسته بندی های آب و هوایی جزو گروه نیمه گرمسیری و مرطوب قرار می گیرد. باتومی زمستان هایی بدون برف اما سرد دارد و تابستان های آن گرم و معتدل است.

   جاهای دیدنی باتومی در گرجستان


   بهترین زمان سفر به باتومی

   می توان گفت بهترین زمان برای تهیه بلیط هواپیما باتومی و سفر به این شهر شور انگیز، ۱۶ آوریل تا ۱۶ جولای است که بنا به تقویم ما ۲۷ فروردین تا ۲۵ تیر می شود. دوره دیگر ۲۷ آگوست تا ۱۸ ماه نوامبر است که می شود دوره ای مصادف با ۵ شهریور تا ۲۷ آبان ماه. در این دو بازه زمانی آب و هوای شهر باتومی بسیار مطبوع و دلپذیر است و بهترین زمان برای سفر به این شهر به شمار می رود. از آنجایی که آب و هوای شهر باتومی معتدل است، به جز چند ماه سرد زمستان، در بقیه سال می توان سفر دلچسبی به ساحل این شهر داشت. اگر مایل هستید در گرمترین ماه های سال اقدام به تهیه بلیط باتومی و سفر به این شهر کنید، بهتر است ماه های آگوست، جولای و ژوئن را مد نظر قرار دهید. تقریبا گرمترین بازه زمانی سال در شهر باتومی اوایل مرداد ماه است.
   اگر هم می خواهید در آب و هوایی خشک و غیر مرطوب و بدون بارش برف یا باران بلیط باتومی را تهیه کنید، می توانید برای آوریل، می و ژوئن برنامه ریزی کنید تا به باتومی بروید. اواخر دی ماه هم یکی از بازه ها با احتمال  کم، بارش باران و برف است. اما اگر دوست دارید منظره برفی و زمستانی شهر باتومی را ببینید می توانید در ژانویه و فوریه ( حدود بهمن ماه) به باتومی سفر کنید. در این مدت می توانید ورزش اسکی را هم در باتومی انجام دهید چون بهترین ماه برای اسکی در باتومی ژانویه است. به یاد داشته باشید که ماه های مه، جولای و ژوئن شلوغ ترین و پرگردشگرترین ماه های سال برای بازدید از باتومی هستند. اگر مایل هستید سفری آرام به باتومی خلوت داشته باشید برای زمانی غیر از این ماه ها بلیط باتومی تهیه کنید.

   سفر به جاهای دیدنی باتومی گرجستان

   آنچه بايد در مورد باتومی بدانيم

   در سفر به باتومی ممکن است مایل باشید تا سوغاتی بخرید. از سوغاتی های معروف و مشهور این شهر می توان به اکسسوری های دست ساز، صنایع دستی، زیورآلات مزین به هنر مینا کاری، ادویه جات، شال های پشمین، جوراب های مشهور گرجی با طرح خینکالی، رومیزی های سنتی آبی رنگ، محصولات سرامیکی و لباس های سنتی اشاره کرد. باتومی مال، مرکز خرید کاپارول سنتر، باتومی پلازا، بازرا هوپا و فروشگاه آرت گالری از جمله مراکز خرید معروف در شهر باتومی هستند. در سفر به باتومی امتحان کردن غذاهای بومی و محلی باتومی و گرجی را از دست ندهید. خاچاپوری، پنیر سولگانی، خینکالی، لوبیو و پوری از غذاهای معروف و محبوب گرجی هستند.

   معرفی دیدنی های باتومی 

   شهر باتومی پر از جذابیت های گردشگری است که از میان آنها می توان به جاذبه های توریستی زیر اشاره کرد: موزه استالین، مجسمه عشق یا علی و نینو، پارک آبی،  قلعه گونیو، میدان پیازا، آبشار و پل ماخونتستی، کلیسای کتدرال مادر مقدس، موزه هنرهای زیبای آجارا،  برج الفبا،  باغ گیاه شناسی باتومی، پارک میراکل و میدان اروپا. در سفر با تور گرجستان طوری برنامه ریزی می شود که از بیشتر این اماکن دیدن کنید.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی