• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   سفر به شهر بارسلون در سال های اخیر بسیار مدنظر گردشگران واقع شده است. از این جهت می توان گفت خرید بلیط هواپیما بارسلون اسپانیا بسیار رونق یافته است.بهترین زمان سفر به این شهر تاریخی و زیبای اسپانیا فصل بهار و پاییز می باشد چرا که در این ایام از سال شرایط اقلیمی مناسبی در شهر حاکم بوده و همچنین هزینه های سفر به صورت قابل توجهی کاهش می یابد. در رزرو بلیط بارسلون با مشخص کردن تاریخ پرواز، ایرلاین و نوع کلاس پرواز و تعداد مسافران خود هزینه مربوط را به صورت آنلاین و اینترنتی پرداخت خواهید نمود. بدون شک سفر به این شهر زیبای اروپایی یکی از بی نظیرترین سفرهای خارجی شما به شمار خواهد رفت.

   سفر به بارسلون

   بارسلون یکی از شهرهای مهم و زیبای کشور اسپانیا است و از مهمترین شهرهای بندری این کشور به شمار می آید. هر ساله گردشگران و سرمایه گذاران بیشماری با اهداف خاص این شهر را در اولویت سفرهای خود قرار می دهند که این امر نشان دهنده محبوب بودن شهر بارسلون در میان سایر شهرهای کشور اسپانیا می باشد. این شهر زیبا در حاشیه دریای مدیترانه واقع شده است و گردشگران با قدم زدن در هر گوشه و نقطه بارسلون می توانند آثار هنری و معماری های جذاب و زیبای این شهر را مشاهده کنند.
   معماری بناهایی که به دست بهترین و معروف ترین طراحان و معماران اجرا شده است نظر و توجه هر رهگذری را به سوی خود جلب می کند. در سفر به این شهر زیبای اروپا می توانید در کنار بازدید از بی نظیر ترین جاذبه های گردشگری و طبیعی از مراکز خرید معروف و باشکوه بارسلون دیدن کنید. بارسلون در شمال شرقی شبه جزیره ایبری با مساحت ۱۰۱ کیلومتر مربع در میان کوه های کلسرولا محصور شده است. در ادامه مقاله اطلاعاتی مفید در خصوص بهترین زمان سفر به بارسلون اسپانیا و خرید بلیط هواپیما بارسلون صحبت خواهیم کرد با ما همراه باشید. 

   سفر به بارسلون

   آب و هوای بارسلون اسپانیا

   با توجه به شرایط اقلیمی شهر بارسلون اسپانیا شاهد آب و هوای مدیترانه در این منطقه هستیم که زمستان های ملایم و مرطوب و تابستان های گرم و خشکی را دارا می باشد که البته شما می توانید هر چهار فصل را در زمان های مختلف در این شهر مشاهده کنید. برای مثال پاییز و بهار هر کدام به مدت یک ماه در بارسلون مهمان بوده و تابستان از فصل خرداد تا آبان را در بر می گیرد. با توجه به شرایط اقلیمی حاکم در این شهر بسیاری از گردشگران فصل بهار و پاییز را در اولویت سفرهای خود قرار می دهند در حالی که در اوایل فصل تابستان نیز به صورت قابل توجهی گردشگران و مسافران را به این شهر تاریخی و زیبای قاره اروپا دعوت می کند.
   شما می توانید با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت خود در زمان مناسب به این شهر سفر کرده و از زیبایی های وصف نشدنی نهفته در آن دیدن نمایید. هر ساله شاهد برگزاری تورهای مسافرتی بیشماری به این شهر هستیم که این امر نشان دهنده محبوبیت تور بارسلون می باشد. تورهای مسافرتی بارسلون یکی از پرطرفدارترین تورهای برگزاری در کشور ما است و ایرانیان بسیاری در سفر به قاره اروپا، این شهر را در اولویت سفرهای تفریحی و گردشگری خود قرار می دهند. 


   فرودگاه بین المللی بارسلون اسپانیا

   در این بخش می خواهیم شما را با برخی از فرودگاه های معروف بارسلون و اسپانیا آشنا سازیم که در سفر به این شهر تاریخی در این فرودگاه ذکر شده فرود خواهید آمد و بهتر است اطلاعاتی در زمینه مشخصات فرودگاه بین المللی بارسلون بدانید. فرودگاه بین المللی بارسلون از جمله دومین فرودگاه بزرگ اسپانیا است و از فرودگاه های بین المللی دو اسمه در جهان شناخته می شود که به اسم آل پرات شناخته می شود.
   این فرودگاه با داشتن دو ترمینال در فاصله ۱۰ کیلومتری از جنوب غربی بارسلونا با ارتفاع ۴ متر از سطح دریا واقع شده است و مقصد پروازهای این فرودگاه اغلب به اروپا و شمال آفریقا و آمریکای لاتین و شمال شرقی آسیا انجام می شود. این فرودگاه همگانی است و فاصله دو ترمینال از یکدیگر ۴ کیلومتر می باشد. می توان گفت ترمینال ۱ مجهزتر و لوکس تر از ترمینال دو است و همواره پلیس های امنیتی و هواپیمایی در این دو ترمینال به صورت شبانه روزی در حال فعالیت می باشند. 

   فرودگاه بارسلون

   بلیط هواپیما بارسلون اسپانیا

   همانطور که در بخش های قبلی اشاره کردیم بارسلون یکی از پرطرفدارترین شهرهای اروپایی در کشور می باشد که هر ساله شاهد ورود انبوهی از گردشگران ایرانی به این شهر هستیم. از این جهت می توان گفت بلیط هواپیما بارسلون از پر تقاضا ترین و پرفروش ترین بلیط های اسپانیا می باشد. گردشگران و مسافران بایستی چند هفته قبل از زمان سفر خود اقدام به خرید و رزرو بلیط هواپیما بارسلون نمایند چرا که به دلیل پر تقاضا بودن بلیط بارسلون امکان اتمام آن در زمان و تاریخ پرواز مدنظر شما بسیار زیاد می باشد. این شهر تاریخی که قدمت آن به اول میلادی برمی گردد نظر و توجه بسیاری از توریست ها را به خود جلب کرده و توانسته است در اوایل لیست بهترین شهرهای گردشگری اسپانیا و اروپا قرار گیرد. بدون شک شما با خرید بلیط هواپیما بارسلون و سفر به این شهر تاریخی و زیبای اروپا یکی از به یادماندنی ترین و بی نظیر ترین سفرهای اروپایی خود را تجربه خواهید کرد. 


   رزرو بلیط هواپیما بارسلون اسپانیا

   برای رزرو بلیط هواپیما بارسلون اسپانیا می توانید به صورت اینترنتی با ورود به وب سایت دلتابان در زمان مناسب و با قیمت معقول بلیط خود را خریداری کنید. برای رزرو بلیط هواپیما بارسلون با ورود به وب سایت و مشخص کردن تاریخ و زمان پرواز لیستی از پروازهای مختلف نمایش داده می شود که شما می توانید با توجه به قیمت های ارائه شده برای انواع کلاس های پرواز بارسلون انتخاب مناسبی داشته باشید. در رزرو بلیط هواپیما با مشخص کردن تعداد بلیط، زمان پرواز، نوع کلاس پروازی، نوع ایرلاین مدنظر و پرداخت هزینه مربوط، پروسه رزرو را به صورت کاملا دقیق طی کنید. توجه داشته باشید که در صورت رزرو بلیط هواپیما در ایرلاین خاص و برخورداری از خدمات و امکانات درجه یک بایستی از بخش مربوط در صفحه جستجو موارد مدنظر خود را فعال کنید. 

   رزرو بلیط بارسلون

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی