• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   رزرو بلیط هواپیما باکو

   جهت رزرو بلیط هواپیما باکو، پس از مشاهده لیست پروازها که به ترتیب ارزانترین پروازها مرتب شده اند و مطالعه اطلاعات پرواز نظیر نوع ایرلاین، مقصد، مبدا، ساعت ورود و پرواز، تعداد توقف و … می توانید بر روی گزینه رزرو بلیط کلیک کرده و خریدتان را نهایی کنید. البته اطلاعات جزئی دیگری نیز در بخش جزئیات بیشتر این پرواز وجود دارد که پیش از خرید بلیط می توانید این اطلاعات را نیز مشاهده نمایید و سپس نسبت به خرید بلیط باکو اقدام نمایید.
   در صورتی که تمایل دارید از خدمات ایرلاین خاصی استفاده کنید و یا قیمت بلیط، نوع هواپیما، تعداد توقف ها و … برایتان اهمیت دارد، می توانید از طریق فیلترهایی که در سمت راست صفحه قرار داشته، پرواز دلخواه خود را پیدا کنید.

   امکان خرید خدمات به همراه بلیط هواپیما باکو

   برای افرادی که می خواهند با خرید بلیط باکو، چندین خدمات دیگر را نیز خریداری کنند، پیشنهاد می کنیم که از خدمات همراه ما استفاده نمایید. این خدمات شامل ترانسفر فرودگاهی، تشریفات فرودگاهی، بیمه مسافرتی، دریافت ویزا و … می باشد. شما با خرید بلیط هواپیما باکو، در عین حال می توانید این خدمات را نیز به طور همزمان خریداری نمایید.

   رزرو آنلاین بلیط هواپیما باکو

   آنچه بايد در مورد باکو بدانيم

   شاید چیزهای زیادی باشد که هر کسی باید درباره شهر باکو بداند. البته گفتنی ها بسیار است. ما در این جا سعی خواهیم کرد، شما را با چند حقیقت بسیار جالب در خصوص باکو آشنا کنیم.
   –         آیا می دانستید شهر باکو حتی 28 متر پایین تر از سطح دریا قرار دارد؟
   –         جالب است بدانید بخشی از درآمد جایزه نوبل که هر ساله به افراد خاصی اهدا می شود، از درآمد نفتی شهر باکو به دست می آید که در گذشته آلفرد نوبل در آن سهیم بوده است.
   –         در سال 1901 تقریبا نصف نفت استخراج شده در جهان، از منابع نفتی باکو استخراج گردید.
   –         واحد پول آذربایجان و باکو، منات می باشد.
   –         باکو جمعیتی بالغ بر 2 میلیون نفر را در خود جای داده است.


   معرفی دیدنی های باکو

   از جمله جاذبه های توریستی شهر باکو می توان به کاخ شیروان شاه، موزه فرش آذربایجان، بلوار باکو و پارک ملی این شهر، شهر قدیم باکو، قلعه دختر، برج های شعله، خیابان شهدا، موزه تاریخ باکو، گل فشان، مرکز حیدر علی یف، معبد آتشگاه، پارک ملی قبوستان، کوه آتشین، ونیز کوچک و …. اشاره کرد.
   برای خرید بلیط باکو و سفر به این شهر، روش های متعددی وجود دارد. یکی از بهترین روش ها برای خرید بلیط هواپیما باکو ، خرید آنلاین می باشد

   سفر به باکو

   باکو پایتخت کشور همسایه، آذربایجان می باشد. از این رو هر ساله گردشگران بسیار زیادی از ایران به این شهر دیدنی سفر کرده و اوقات فراغت خود را در باکو سپری می کنند. فاصله نزدیک، تناسب فرهنگی، جاذبه های گردشگری متعدد و … از جمله عواملی هستند که باعث این حجم از سفرها به آذربایجان و شهر باکو شده است. باکو همسایه غربی دریای خزر بوده و به واسطه نزدیکی به سواحل دریای خزر، دارای آب و هوای بی نظیر و طبیعت سرسبز می باشد. اکثر سفرها به مقصد باکو به دلیل گذران اوقات فراغت می باشند. البته در مواردی نیز مشاهده شده است که بسیاری از افراد به قصد ادامه تحصیل، کار و زندگی به این شهر سفر می کنند. البته اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که می خواهید برای اولین بار به باکو سفر کنید و هنوز با این شهر و نحوه تهیه بلیط باکو آشنایی ندارید، جای نگرانی وجود ندارد. شما در این مقاله می توانید با نحوه تهیه بلیط هواپیما باکو و سفر به این شهر آشنا شوید.

   جاهای دیدنی باکو آذربایجان

   وضعیت آب و هوای باکو

   باکو آب و هوای بسیار مناسب و مطبوعی دارد. به طور کلی می توان گفت تمام فصول سال برای سفر به این شهر خوش آب و هوا مناسب می باشند. تابستان ها در باکو گرم و مرطوب است و این رطوبت زیاد، بی دلیل به نزدیکی باکو به دریای خزر نمی باشد. در زمستان ها هم هوا خنک و البته سرد است و حتی سفر در این فصل از سال هم می تواند تجربیات خوبی را به شما بدهد. بهار و پاییز باکو شباهت هایی با هم دارند و دمای هوا در این مواقع به اعتدال می رسد. مخصوصا فصل بهار که جشن های نوروز در این زمان در باکو هم برگزار می شود، حال و هوای دیگری را به شهر داده و از سردی هوا می کاهد. اما از اواسط بهار هوا رو به گرمی رفته و تیر و مرداد آب و هوای باکو در گرمترین حالت می باشد. اوایل پاییز هم همچنان دمای هوا مناسب بوده و هوا آنقدرها هم سرد نیست. میانگین دمای این شهر در تمام فصول سال در حدود 14.2 درجه سانتی گراد بوده و با میانگین دمای کل کشورهای دنیا برابر می باشد. شما می توانید در تمام فصول سال بلیط هواپیما باکو را تهیه کرده و به این شهر سفر کنید.


   بهترین زمان سفر به باکو

   اکثر افراد بهترین زمان برای سفر به باکو و هر شهر دیگر را زمانی می دانند که شرایط آب و هوایی مناسب است. اگر بخواهیم از این لحاظ بهترین زمان برای خرید بلیط باکو را تعیین کنیم، باید عرض کنیم که فصل بهار و تابستان می تواند زمان مناسبی برای سفر به این شهر باشد. در زمستان ها دمای هوا بسیار پایین است. در پاییز نیز این چنین می باشد. البته در اوایل پاییز هم می توان به باکو سفر کرد. در بهار جشن های نوروزی برپا شده و بسیاری از ایرانیان برای گذراندن تعطیلات نوروز و شرکت در جشن نوروزی به باکو سفر می کنند. از اواخر بهار و تابستان به تدریج دما هوا افزایش پیدا کرده و گردشگران بسیار زیادی به این شهر سفر می کنند. در حال حاضر در فصل تابستان، شهر باکو بیشترین گردشگر را پذیرا می باشد. اما این موضوع را نیز باید در نظر داشته باشید که در تابستان با افزایش تعداد مسافران قیمت بلیط هواپیما باکو و دیگر خدمات افزایش پیدا کرده و شما یک سفر پرخرج را تجربه خواهید کرد. از این رو برای افرادی که ملاک اصلی برای انتخاب زمان سفر را هزینه سفر می دانند، قیمت بالای خدمات، می تواند یک مسئله بزرگ به شمار آید. ارزانترین فصل برای سفر به باکو، زمستان و پس از آن پاییز می باشد. در صورتی که به دنبال یک سفر کاملا ارزان هستید می توانید در این مواقع به باکو سفر کنید. حتی از شلوغی های فصل تابستان نیز راحت می شوید. اما اگر می خواهید بدانید بهترین زمان به طور نسبی چه موقعی می تواند باشد، باید عرض کنیم که بهترین زمان فصل بهار است. در بهار شرایط آب و هوایی به نسبت مساعد است. هزینه سفر آنچنان بالا نیست و شهر شلوغ نخواهد بود.

   جاذبه های دیدنی باکو آذربایجان

   چرا تور باکو؟

   چرا تور باکو؟ این سوال همیشه در هنگام تصمیم گیری برای سفر به باکو و هر شهر دیگر ایجاد می شود. دلایل بسیار زیاد و متنوعی وجود دارد که ما را ترغیب می کند، برای سفر به باکو از تور استفاده کنیم. از جمله این که هزینه تمام شده سفر به باکو با تور بسیار کمتر از هزینه سفر به صورت شخصی به این شهر می باشد. علاوه بر این برای افرادی که با روال اداری تهیه ویزا، خرید بلیط هواپیما باکو و … آشنایی ندارند، کار بسیار آسان می شود؛ چرا که تمامی این مراحل توسط تور انجام شده و شما با خیال راحت می توانید برای گشت و گذار در باکو آماده شوید. شما دیگر نیازی به تهیه هتل، بلیط هواپیما، بلیط جاذبه های گردشگری و … ندارید. این موضوع نشان می دهد که تمامی برنامه ریزی های اساسی توسط تور انجام شده و شما لازم نیست خود را درگیر این موضوعات کرده و با احتیاط رفتار کنید. البته برنامه ریزی در خصوص هزینه های جانبی سفر بر عهده خودتان است که کار چندان دشواری نخواهد بود. در صورتی که در سفر برای شما مشکلی اتفاق بیفتد، راهنمایان تور به شما کمک خواهند کرد و نیازی به نگرانی در این خصوص نخواهید داشت.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی