ردیفنام تورهاقیمتایرلاینتاریخ حرکت
1

تور اقتصادی 4 شب و 5 روز سوئیس(4شب زوریخ)

790 یوروپنج شنبه های هر هفته
2تور 4 شب و 5 روز سوئیس(4شب لوزان)1.090 یوروپنج شنبه های هر هفته
3تور 7 شب و 8 روز سوئیس+فرانسه(4شب لوزان+3شب پاریس)1.675 یوروپنج شنبه های هر هفته
4تور 7 شب و 8 روز سوئیس+اسپانیا(4شب لوزان+3شب بارسلون)1.675 یوروپنج شنبه های هر هفته
5تور 7 شب و 8 روز سوئیس+فرانسه(4شب لوزان+3شب نیس)1.555 یوروپنج شنبه های هر هفته
6تور 4 شب و 5 روز سوئیس(4شب لوگانو)1.090 یوروچهارشنبه های هر هفته
7تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ایتالیا(4شب لوگانو+2شب میلان)1.425 یوروچهارشنبه های هر هفته
8تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ایتالیا(4شب لوگانو+2شب ونیز) 1.675 یوروچهارشنبه های هر هفته
97تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ایتالیا(4شب لوگانو+2شب فلورانس) 1.495 یوروچهارشنبه های هر هفته
10تور 4 شب و 5 روز سوئیس(4شب زوریخ)1.090 یوروپنج شنبه های هر هفته
11تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ هلند(4شب زوریخ+2شب آمستردام)1.650 یوروپنج شنبه های هر هفته
12تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ چک(4شب زوریخ+2شب پراگ)1.450 یوروپنج شنبه های هر هفته
13تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ آلمان(4شب زوریخ+2شب مونیخ)1.425 یوروپنج شنبه های هر هفته
14تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ دانمارک(4شب زوریخ+2شب کپنهاگ)1.665 یوروپنج شنبه های هر هفته