• آبشار ایگواسو برزیل

  ایگواسو، آبشار زیبای نعلی شکلی است که روی رود ایگواسو در مرز بین برزیل و آرژانتین قرار گرفته است. آبشار ایگواسو (آب بزرگ) با طول…

  • 4642
  • 0

 • کله قندی های ریو

  شوگرلوف (کله قند) قله ای 396 متری در دهانه خلیج گوانابارای ریودوژانیرو می باشد که به اقیانوس اطلس وصل می باشد. این جاذبه به دلیل…

  • 4657
  • 0