به اشتراک گذاری
مدت تور

3 شب و 4 روز

درجه تور

5 ستاره

سختی

کم

تور دبی

درباره این تور