به اشتراک گذاری
مدت تور

9 شب و 10 روز

دسته بندی

تور لوکس برزیل

تور لوکس برزیل ویژه کارناوال

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

  • پرواز رفت و شروع تور

    امارات

  • پرواز برگشت و خاتمه تور

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

4/۵