به اشتراک گذاری
مدت تور

8 شب و 9 روز

تور فرانسه 9 روز (5 شب پاریس، 3 شب نیس)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

 • پرواز رفت و شروع تور

  5 فروردین 1401

  ترکیش

  اکونومی

  • تهران
  • پاریس
 • پرواز برگشت و خاتمه تور

  13 فروردین 1401

  ترکیش

  اکونومی

  • نیس
  • تهران

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵