به اشتراک گذاری
مدت تور

6 شب و 7 روز

تور فرانسه 6 شب و 7 روز (پنجشنبه هر هفته)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

 • پرواز رفت و شروع تور

  پنجشنبه 8 اردیبهشت

  ترکیش

  اکونومی

  • تهران
  • پاریس
 • پرواز برگشت و خاتمه تور

  چهارشنبه 7 فروردین

  ترکیش

  اکونومی

  • پاریس
  • تهران

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵