به اشتراک گذاری
مدت تور

5 شب و 6 روز

تور فرانسه 5 شب و 6 روز

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

 • پرواز رفت و شروع تور

  27 اسفند

  قطری

  اکونومی

  • تهران
  • پاریس
 • پرواز برگشت و خاتمه تور

  3 فروردین

  قطری

  اکونومی

  • پاریس
  • تهران

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵