به اشتراک گذاری

تور فرانسه 4 شب و 5 روز (پنجشنبه هر هفته)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

 • پرواز رفت و شروع تور

  پنجشنبه 8 اردیبهشت 1401

  ترکیش

  اکونومی

  • تهران
  • پاریس
 • پرواز برگشت و خاتمه تور

  دوشنبه 12 اردیبهشت 1401

  ترکیش

  اکونومی

  • پاریس
  • تهران

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵