به اشتراک گذاری
مدت تور

8 شب و 9 روز

تور فرانسه-یونان 9 روز (4 شب پاریس، 4 شب آتن)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

 • پرواز رفت و شروع تور

  27 اسفند 1400

  قطری

  اکونومی

  • تهران
  • پاریس
 • پرواز برگشت و خاتمه تور

  قطری

  اکونومی

  • آتن
  • تهران

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵