به اشتراک گذاری
مدت تور

10 شب و 11 روز

تور فرانسه، بلژیک، هلند 11 روزه (5 شب پاریس، 2 شب بروکسل، 3 شب آمستردام)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

  • پرواز رفت و شروع تور

    ترکیش

  • پرواز برگشت و خاتمه تور

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵