به اشتراک گذاری
مدت تور

10 شب و 11 روز

تور فرانسه،سوئیس،آلمان 11 روزه(4 شب پاریس،3 شب زوریخ،3 شب مونیخ)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

  • پرواز رفت و شروع تور

    ترکیش

  • پرواز برگشت و خاتمه تور

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵