به اشتراک گذاری
مدت تور

8 شب و 9 روز

تور اسپانیا 9 روزه (3 شب مادرید،5 شب بارسلون)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

  • پرواز رفت و شروع تور

    قطری

  • پرواز برگشت و خاتمه تور

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵