به اشتراک گذاری
مدت تور

8 شب و 9 روز

تور اسپانیا-یونان (4 شب بارسلون- 4 شب آتن)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

 • پرواز رفت و شروع تور

  5 فروردین 1401

  قطری

  اکونومی

  • تهران
  • بارسلون
 • پرواز برگشت و خاتمه تور

  13 فروردین 1401

  قطری

  اکونومی

  • آتن
  • تهران

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵