به اشتراک گذاری
مدت تور

13 شب و 14 روز

تور استثنائی کروز رودخانه راین 14 روزه (فرانسه،بلژیک،آلمان،هلند)

درباره این تور

پرواز

پرواز تعریف شده و قابل انتخاب برای این تور به شرح زیر است:

  • پرواز رفت و شروع تور

    ترکیش

  • پرواز برگشت و خاتمه تور

هتل

.کلیه قیمت ها به تومان است

5/۵