• کلبه هور کیش

    آشنایی با کلبه هور کیش یکی دیگر از جاذبه های گردشگری جزیره کیش، در بخش غربی آن واقع شده است. کلبه هور کیش که در…

    • 4914
    • 4+
    • 2