• واحد پول روسیه

    واحد پول روسیه روبل روسیه یا روبل واحد پول روسیه یا فدراسیون روسیه است، روبل به 100 کپک تقسیم می شود. روبل واحد پول اتحادیه…

    • 5622
    • 0
    • 0