• ادیان بمبئی

    بمبئی بمبئی شهری است با قومیت های مختلف و مذاهب فراوان. به دلیل اینکه تنوع فرهنگی در بمبئی زیاد است، اعتقادات مذهبی و سکولاریسم با…

    • 4760
    • 0
    • 0