• قهرمانان ملی روسیه

    قهرمانان ملی روسیه ورزش در این کشور یخ و برف طرفداران زیادی دارد. هر ساله ورزشکاران این کشور در مسابقات داخلی و جهانی زیادی شرکت…

    • 4732
    • 0
    • 0