• فرهنگ بومی روسیه

    فرهنگ بومی روسیه فرهنگ بومی روسیه فرهنگی غنی، با قدمتی طولانی و سابقه درخشانی است . مردم روس نژادی از نژادهای اسلاو شرقی هستند، که در  کشور روسیه و…

    • 4722
    • 0
    • 0