• شهرهای اصلی روسیه

    شهرهای اصلی روسیه روسیه نهمین کشور پرجمعیت جهان است و شهرهای اصلی روسیه موطن بسیاری از این مردم هستند. حدود 73٪ از مردم روسیه، در…

    • 4719
    • 0
    • 0