• تاریخچه مترو بوداپست

    مترو بوداپست مترو بوداپست یکی از سیستم های حمل و نقل سریع السیر در پایتخت مجارستان، بوداپست است. در حقیقت، این مترو قدیمی ترین سیستم…

    • 4689
    • 0
    • 0