• آب انبار سنتی کیش

    آب‌انبار حوض و یا استخر سرپوشیده‌ای است که در قدیم برای ذخیره آب و در زیر زمین ساخته می‌شده است آب انبار مخزن آب سرپوشیده…

    • 4653
    • 0