خدمات دلتابان

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی دلتابان

-عضو انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی(یاتا)
-نماینده فروش کلیه شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی
-نماینده فروش کلیه قطارهای مسافری
-ارائه دهنده خدمات تشریفات ویژه فرودگاهی(CIP)
-ارائه دهنده خدمات رزرواسیون هتل در سراسر دنیا