اطلاعیه سیستم رزرواسیون آنلاین (ویژه شرکتهای‌خصوصی و دولتی)