هواپیمایی لوفت هانزا

ردیف موضوع شرح تاریخ اعتبار
۱ تخفیف مسیر هیوستون ۱۴۳ دلار تخفیف لوفتانزا از تهران به مقصد هیوستون
۲ تخفیف مسیر شیکاگو ۱۴۳ دلار تخفیف لوفتانزا از تهران به مقصد هیوستون