تخفیف ویژه هواپیمایی لوفتانزا و اتریشی در مسیرهای امریکا و کانادا


هواپیمایی لوفتانزا و اتریشی

مسیر قیمت
تهران-تورنتو-تهران 7.970.000 تومان
تهران-مونترال-تهران 8.130.000 تومان