مهلت خرید بلیط:فقط 2 روز 

تهران-فرانکفورت -تهران

265 دلار
تهران-منچستر-تهران340دلار

تهران-شیکاگو -تهران

465 دلار

تهران-نیویورک -تهران

500دلار 

تهران-بانکوک -تهران

315 دلار 

تهران-پوکت -تهران

515 دلار 

تهران-ژوهانسبورگ-تهران

965 دلار 

تهران-سیدنی -تهران

970 دلار 

تهران-اوکلند -تهران

1585 دلار