نکات انگیزشی

 

ما در این صفحه قصد داریم تا نکات انگیزشی را در جهت پیشرفت و رسیدن به موفقیت از نویسندگان مشهوری مانند برایان تریسی مطرح کنیم. افسانه ها وجود دارند! برایان تریسی یکی از افرادی است که افسانه ها را مدیریت می کند، تریسی مربی بیزینس و زندگی افسانه ایست، او به بیش از 1000 شرکت در جهت رسیدن به موفقیت کمک کرده است.

  به امید یک روز زندگی نکنید! 


1- به امید یک روز زندگی نکنید! 

با این جمله ” روزی انجام می دهم ” زندگی نکنید. یکی از تفاوت های عمده بین افراد موفق  و افراد ناموفق این است که افراد موفق شروع کردند،  آن ها می دانند که فقط باید انجام دهند، و فقط عمل کنند.

اما افراد ناموفق همیشه به دنبال ایده ها و  روش های مشابه هستند. بسیاری از ما همیشه در حال فکر کردن به این هستیم که از یک روزی شروع خواهیم کرد. یک بار عمل خواهیم کرد. اما حقیقت تلخ این است که آن یک روز هیچ وقت نخواهد آمد و این دروغی ایست که به خودمان می گوییم.  ما اولویت های خود را بهتر از هرکسی می دانیم، می دانیم که می خواهیم چه چیزی را بدست بیاوریم، پس از همین لحظه اقدام نمایید.