• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما واشنگتن امکان یک سفر خارجی را به این ایالت بزرگ و زیبا برای شما مسافران عزیز فراهم می‌ کند. در این منطقه شما آب و هوایی به نسبت معتدل را می توانید مشاهده کنید و از سفر خود لذت ببرید. نکته مهم و حائز اهمیت در رابطه با رزرو بلیط هواپیمای واشنگتن این است که می‌ بایست مراحل مختلفی سپری شوند. به عنوان مثال در مرحله اول باید جستجوی خود را آغاز کنید و پس از یافتن بلیت مورد نظر مراحل رزرو آن را به انجام برسانید. توجه به ایرلاین و همچنین کلاس های پروازی می‌ تواند انتخاب بهتر و دقیق تری را برای شما مسافران عزیز فراهم کند. این نکته را فراموش نکنید که انتخاب فرودگاه و همچنین تاریخ و زمان پرواز نیز می‌ توانند جزو گزینه‌ های بعدی در زمان رزرو بلیط هواپیما محسوب شوند.

   سفر با بلیط هواپیما واشنگتن

   در بخش غربی اقیانوس آرام یکی از ایالات بزرگ آمریکا جای گرفته است که دارای آب و هوای ساحلی می باشد. این منطقه واشنگتن نام دارد که تابستان های خشک و زمستان های مرطوب دارد. الیمپیا پایتخت این ایالت می باشد و دارای شهرهای توریستی و تفریحی متعددی همچون اسپوکین می باشد. برای سفر به این ایالت تنها راه سفر کردن با هواپیما است. مهاجران بسیاری در این ایالت زندگی می کنند و این موضوع باعث شده تا فرهنگ و آداب و رسوم مختلفی در این منطقه مشاهده شود.
    اگر علاقه مند هستید با این آداب و رسوم آشنا شوید توصیه می کنیم سفر خود را با رزرو بلیط هواپیما واشنگتن آغاز نمایید. با رزرو این بلیط مسلما سفر هیجانی شما آغاز خواهد شد. موزه ملی هوا و فضا از جمله مکان های گردشگری و تفریحی واشنگتن محسوب می شود که در سفر به این منطقه می توانید از دیدن آن لذت ببرید. گالری ملی هنر، یادبود واشنگتن، کلیسای ملی این شهر و چندین یادبود دیگر را در سفر به این منطقه از آمریکا از نزدیک مشاهده خواهید نمود. اگر سفر با رزرو بلیط هواپیما را قطعی نموده اید می بایست به نکات مهم رزرو این بلیط توجه نمایید که در بخش های بعدی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

   جاذبه های گردشگری واشنگتن

   بلیط هواپیما واشنگتن

   در بخش قبلی در رابطه با سفر با بلیط هواپیما واشنگتن اطلاعاتی هر چند مختصر را در اختیار شما قرار دادیم. این بلیط مانند دیگر بلیط های خارجی از ویژگی های مختلفی برخوردار است که در زمان رزرو آن می بایست مورد بررسی قرار گیرند. نحوه جستجوی بلیط واشنگتن یکی از این موارد محسوب می شود که امکان رزرو را به صورت اینترنتی برای شما مسافران عزیز به راحتی فراهم خواهد نمود. نکته مهم در رابطه با این بلیط هوایی این موضوع است که خدمات مختلفی را می توان به همراه آن انتخاب و خریداری نمود.
   تنوع خدمات هواپیمایی بالاست که تنها با انتخاب نوع کلاس پروازی می توان به انواع آنها و البته کیفیت آنها پی برد. از دیگر موارد می توان به فرودگاه های مختلف واشنگتن اشاره نمود که دانستن اطلاعاتی در رابطه با آنها لازم و ضروری است. قیمت بلیط نیز از دیگر موارد محسوب می شود. افراد بسیاری برای مدیریت هزینه به دنبال رزرو بلیط با قیمت مناسب برای این منطقه می گردند که می بایست عوامل مختلفی را در نظر بگیرند. در ادامه به بررسی تمامی موارد عنوان شده خواهیم پرداخت.


   جستجوی بلیط هواپیمای واشنگتن

   از مهمترین موضوعات در رابطه با بلیط هواپیما واشنگتن نحوه جستجوی آن است که در این بخش به بررسی آن بیشتر خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه این ایالات در لیست سفرهای گردشگری و توریستی بسیاری از مسافران قرار دارد بنابراین تعداد متقاضی برای رزرو آنلاین آن بالا است. در مرحله اول می بایست نوع بلیط خود را انتخاب کنید. بلیط های رفت و برگشت و یا تنها رفت از جمله گزینه هایی شناخته می شوند که وضعیت این بلیط مسافرتی خارجی را مشخص می کنند.
   مشخص کردن تاریخ پرواز، مقصد، مبدا و همچنین تعداد مسافران نیز جزء مراحل بعدی محسوب می شوند که می بایست با دقت بیشتری انتخاب و تایید شوند. در مرحله بعدی گزینه های مختلف به صورت فهرست وار مقابل چشمان شما نمایان می شوند که بر اساس شرایط خود می توانید بهترین بلیط هواپیمای واشنگتن را انتخاب و رزرو کنید. برای یافتن مبدا و مقصد خود تنها کافیست چند حرف ابتدایی را وارد نمایید تا اسامی به صورت کامل ظاهر شوند.

   رزرو بلیط هواپیما واشنگتن

   رزرو بلیط هواپیما به واشنگتن

   پس از جستجوی بلیط هواپیما واشنگتن نوبت رزرو آن است. این مرحله نیز نکات مختلفی را در خود جای داده است. به عنوان مثال لیست بلیط های مسافرتی این ایالت از ارزانترین تا گرانترین دسته بندی شده اند که بر اساس توان مالی خود می توانید مناسب ترین گزینه را انتخاب و رزرو نمایید. نکته مهم بعدی توجه به اطلاعات این پرواز است.
    مشخصاتی همچون مدت زمان سفر، زمان پرواز، کلاس پرواز و ایرلاین را می توانید با دقت بیشتری مورد بررسی های لازم قرار دهید. اطلاعات اضافی نیز می توانند مورد توجه افراد قرار گیرند که می توان به قوانین پرواز و حمل بار اشاره کرد. نام فرودگاه مقصد نیز می تواند مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. اگر برای سفر خود برنامه دقیق تری دارید، می توانید زمان و ایرلاین مورد نظر خود را از فیلد سمت راست انتخاب نمایید.

   بلیط هواپیمای واشنگتن و خرید خدمات به همراه آن

   در کنار رزرو بلیط امکان خرید امکانات متعددی نیز برای شما مسافران عزیز فراهم شده است. به عنوان مثال بیمه مسافرتی جهت سفری امن و راحت یکی از این گونه خدمات محسوب می‌ شود.
   در کنار آن می‌ توان به ترانسفر و تشریفات فرودگاهی اشاره کرد. برای اخذ ویزا نیز می‌توانید در زمان رزرو بلیط این ایالت درخواست خود را به بخش مربوطه اعلام نمایید. به صورت کلی رزرو بلیط های مسافرتی خارجی به همراه خدماتی که عنوان شد قابل رزرو می باشند.

   فرودگاه های واشنگتن

   یکی از مهمترین گزینه ها که در زمان رزرو بلیط هواپیما واشنگتن با آن مواجه می‌شوید انتخاب فرودگاه‌ های مختلف در این ایالت می باشد. این فیلد را می توانید در بخش اطلاعات دقیق تر مورد بررسی‌ های لازم قرار دهید. لیست بسیاری از فرودگاه‌ های واشنگتن در اختیار شما بازدیدکنندگان عزیز قرار می گیرد که شما عزیزان می توانید پروازهایی که به آنها انجام می‌ شود را مشاهده کنید. 3 فرودگاه را می‌ توان برای این منطقه عنوان نمود که عبارتند از فرودگاه‌ های Dulles,Ronald Reagan و Baltimore که در لیست پروازها و بلیت های مسافرتی می توانید انتخاب مناسب تری بر اساس هر کدام از آنها داشته باشید.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی