• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هوایی وین را می توانید به صورت اینترنتی و یا به صورت حضوری از آژانس های مسافرتی تهیه کنید. قیمت بلیط هوایی وین می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر کند. هر چند که وین جزو شهرهای اروپایی است و سفر به آن یک سفر گران به شمار می رود اما می توان با کمی حوصله و صرف وقت بلیط وین را با قیمت مناسب خریداری کرد. طرفداران سفر به شهر وین در ایران بسیار زیاد است و سالانه افراد زیادی اقدام به خرید بلیط هوایی وین و سفر به شهر بسیار زیبا و مدرن وین می کنند.

   سفر به وین

   وین بزرگترین شهر کشور اتریش و پایتخت آن است که در کنار رود دانوب واقع شده است. مساحت آن حدود ۴۱۶ کیلومتر مربع می باشد و که در این مساحت ۱۷۰۰۰۰۰ نفر ساکن می باشد. مردم وین به زبان آلمانی گویش می کنند.‌شهر وین یکی از شهرهای توریستی بسیار زیبا و پر از جاذبه های توریستی می باشد.
   که از آنها می توان به ساختمان وینر راتهاوس، کلیسای جامع سنت استفن، بورگارتن، رینگشتراسا، کاخ بلودیر و کاخ سلطنتی هافبورگ اشاره کرد. اگر قصد سفر به شهر وین را دارید بهتر است بدانید که تابستان های شهر وین بهترین فصل برای سفر به این شهر هستند. اگر شما از آن افرادی هستید که دوست دارید در مواقعی که آرام است به وین سفر کنید ماه های اردیبهشت و خرداد و ماه های شهریور تا آبان ماه های آرام وین می باشند. شما می توانید برای سفر به وین به صورت انفرادی و یا از طریق تور وین اقدام کنید.

   سفر به وین

   رزرو بلیط هواپیما وین

   همانطور که می دانید تنها راه سفر به وین هواپیما می باشد. شما برای رزرو بلیط هوایی وین مانند تمامی بلیط ها می توانید به دو صورت اقدام کنید. اول اینکه می توانید از طریق مراجعه حضوری به آژانس های مسافرتی بلیط وین خود را رزرو کنید. روش دوم این است که می توانید از طریق اینترنت برای رزرو بلیط هوایی وین اقدام کنید. باید توجه داشته باشید که تهیه بلیط از طریق اینترنت بسیار آسان تر و کم هزینه تر از تهیه بلیط به صورت حضوری می باشد. قبل از تهیه بلیط باید اقدامات قبل از سفر وین خود از جمله تهیه ویزا و پاسپورت را انجام داده باشید. اگر به صورت انفرادی بخواهید به وین سفر کنید باید ویزا و بلیط وین را خودتان تهیه کنید، اما اگر با تور می خواهید به وین سفر کنید باید بدانید که اغلب تورهای وین، تهیه ویزا و بلیط وین را خودشان برای مسافران خود انجام می دهند.

   سفر هوایی به وین

   همانطور که از نام سفرهای هوایی پیداست، سفر هوایی به سفری اطلاق می شود که با هواپیما انجام می گیرد. اگر بخواهیم مدت زمان سفر از ایران به وین را ذکر کنیم و در صورتی که مبدا را تهران در نظر بگیریم فاصله هوایی تهران وین حدودا ۱۹۸۵ مایل، معادل ۳۱۹۵ کیلومتر است که این فاصله با هواپیما تقریبا در مدت ۴ ساعت طی می شود. البته قابل ذکر است که این مدت زمان می تواند به دلایل مختلف از جمله شرایط جوی افزایش یا کاهش یابد. نوع هواپیما و ایرلاینی که مسافران را تا مقصد وین می رساند نیز ممکن است در مدت زمان سفر تغییر ایجاد کند.

   قیمت بلیط هواپیما وین

   قیمت بلیط های هوایی معمولا همیشه ثابت نیستند و تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کند. افزایش تعداد متقاضیان سفر به وین یکی از عوامل افزایش بلیط است. در فصل هایی که تعداد افراد بیشتری به وین سفر می کنند قیمت بلیط وین بالاتر می رود. اگر بخواهید که بلیط هوایی وین خود را با قیمت مناسب تر خریداری کنید می توانید از بلیط های لحظه آخری یا چارتری بلیط خود را تهیه کنید. بلیط های لحظه آخری بلیط هایی هستند که چند ساعت مانده به پرواز وین به دلیل فروش نرفتن بلیط ها و تکمیل نشدن ظرفیت مسافران هواپیما به قیمت پایین تر به فروش می رسند. برای خرید بلیط چارتری باید مدتی قبل تر از موعدی که می خواهید در شهر وین باشید اقدام به خرید کنید تا بتوانید بلیط های چارتری به دست آورید. برخی از مواقع بلیط هوایی وین در اینترنت به دلایل مختلف همچون مناسبت های مختلف تخفیف می خورد و شما می توانید بلیط را با قیمت مناسب تر تهیه کنید. از آنجا که سفر به وین یک سفر اروپایی است و جزو سفرهای گران محسوب می شود اما هزینه سفر هوایی وین هر چه باشد یک بار سفر به شهر زیبا و بی نظیر وین ارزش پرداخت هر هزینه ای را دارد.

   پرواز هواپیما وین

   شرایط لغو بلیط هوایی وین

   اگر پس از خرید بلیط هوایی به دلایلی از خرید بلیط و سفر وین خود منصرف شدید می توانید بلیط خود را لغو کنید. لغو بلیط هوایی وین تنها تا نیم ساعت مانده به پرواز امکان پذیر است و بعد از آن نمی توانید بلیط خود را لغو کنید. هر چقدر که زمان بیشتری به پرواز وین باقی مانده باشد می توانید مقدار بیشتری از پولی که برای بلیط پرداخت کرده اید پس بگیرید. اگر چه امکان لغو بلیط چارتری وین طبق قانون وجود دارد اما اکثرا آژانس های مسافرتی به دلیل اینکه با لغو بلیط چارتری متحمل ضرر زیادی می شوند از این کار امتناع می کنند. در صورت لغو بلیط دو ساعت قبل از پرواز، ۵۰ درصد مبلغ بلیط و در صورت لغو بلیط نیم ساعت قبل از پرواز سی درصد مبلغ بلیط کسر و مابقی به خریدار بلیط برگردانده می شود. علاوه بر امکان لغو بلیط هوایی وین، امکان تغییر تایم پرواز وجود دارد و افرادی که به دلیل تغییر در برنامه مجبور به تغییر ساعت پرواز هستند می توانند ساعت پرواز خود را تغییر دهند.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی