• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کانادا
   • تور کیش
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان + اتریش + چک ویژه نوروز 991398/12/289 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,390 یورو
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   ایتالیا نوروز 991398/12/2810 شبانتخاب کنید-
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین-
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تور مجارستان + اتریش ویژه نوروز 991399/01/057 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,490 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991399/01/077 شبترکیش ایرلاین-
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/11/037 شبقطر ایرویز101,000,000 ریال +
   660 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقطر ایرویز88,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز88,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز88,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/11/017 شبقطر ایرویز180 ریال +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبقطر ایرویز180 ریال +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبقطر ایرویز180 دلار +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز180 دلار +
   102,000,000 ریال
   بالی1398/11/297 شبانتخاب کنید180 دلار +
   102,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه 3 شب1398/10/273 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/217 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/214 شبانتخاب کنید-
   فرانسه 3 شب - 21398/11/253 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین-
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه + اسپانیا1399/01/068 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,290 یورو
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991399/01/077 شبترکیش ایرلاین-
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ایتالیا نوروز 991398/12/2810 شبانتخاب کنید-
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   فرانسه + اسپانیا1399/01/068 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,290 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس + هلند1398/12/288 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان + اتریش + چک ویژه نوروز 991398/12/289 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,390 یورو
   تور مجارستان + اتریش ویژه نوروز 991399/01/057 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,490 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه 3 شب1398/10/273 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/217 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/214 شبانتخاب کنید-
   فرانسه 3 شب - 21398/11/253 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان + اتریش + چک ویژه نوروز 991398/12/289 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,390 یورو
   ایتالیا نوروز 991398/12/2810 شبانتخاب کنید-
   سوئیس + هلند1398/12/288 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین-
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   سوئیس + فرانسه + اسپانیا نوروز 991399/01/039 شبترکیش ایرلاین990,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تور مجارستان + اتریش ویژه نوروز 991399/01/057 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,490 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   فرانسه + اسپانیا1399/01/068 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,290 یورو
   فرانسه (پاریس،نیس/موناکو) نوروز 991399/01/077 شبترکیش ایرلاین-
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور کانادا + مکزیک1398/12/2815 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   6,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 2 شب1398/10/272 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/10/273 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/10/282 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/10/292 شبایران ایر11,000,000 ریال
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   سفر به شهر ونکوور

   شهر ونکوور یکی از شهرهای زیبای کشور کانادا به شمار می آید که از جمله شهرهای توریستی این کشور است، این شهر دارای جاذبه های گردشگری بسیار زیادی است که باعث می شود تا افراد زیادی سالانه قصد سفر به آن را داشته باشند، خرید بلیط هواپیما به مقصد این شهر همواره یکی از مهمترین دغدغه های افرادی بوده است که قصد سفر به آن را دارند، روش های مختلفی برای این کار وجود دارد که بهترین آن خرید بلیط هواپیما به صورت آنلاین از وب سایت دلتابان می باشد. آنچه که شما در این مطلب مطالعه خواهید کرد در واقع راهنمای کاملی برای سفر به این شهر می باشد که تمامی نکات مورد نیاز شما در آن بیان شده است و شما می توانید با مطالعه کامل آن، سفری راحت و بدون دردسر به کشور کانادا و این شهر داشته باشید.

   این شهر یک شهر ساحلی است که در کشور کانادا واقع شده است و به واسطه قرارگیری در کنار ساحل سالانه توریست های بسیار زیادی را میزبانی می کند، این شهر یکی از پرجمعیت ترین شهرهای کانادا است و از لحاظ وسعت نیز جزو شهرهای بزرگ این کشور به شمار می آید، شرایط زندگی در این شهر بسیار مناسب است و کیفیت زندگی در این شهر دارای شهرتی جهانی است، همین موضوع یکی دیگر از دلایلی است که افراد زیادی را علاقه مند به بازدید از این شهر می کند. سالانه همایش ها و گردهمایی های بزرگی در این شهر برگزار می شود که می توانید در طول سفر خود از آنها دیدن کنید، پوشش گیاهی این شهر مانند جنگل های استوایی می باشد و شما می توانید با سفر به آن با بسیاری از انواع گیاهان و پوشش های گیاهی آشنا شوید. ساختمان های این شهر دارای معماری بی نظیری هستند که زیبایی فوق العاده ای را به آن بخشیده اند، شما می توانید با سفر به این شهر به خوبی با معماری نئوکلاسیک آشنا شوید.

   خرید آنلاین بلیط هواپیما ونکوور

    

   بهترین زمان سفر به شهر ونکوور

   این شهر دارای آب و هوایی بی نظیر در فصل زمستان می باشد چرا که در این فصل جزو گرمترین شهرهای کشور کانادا است و بسیاری از توریست ها این شهر را در فصل زمستان به شهرهای دیگر ترجیح می دهند، این شهر به صورت کلی دارای آب و هوایی معتدل است که دلیل آن نیز قرار گرفتن در کنار دریا است، در طول فصل تابستان اما آب و هوای این شهر نسبت به سایر شهرهای کانادا ملایم تر می شود و شما می توانید آب و هوای نسبتا خنک را در این شهر تجربه کنید. میزان بارندگی در این شهر بسیار بالا می باشد و که همین موضوع یکی از مهمترین دلایل معتدل بودن آب و هوای این شهر است، بارندگی بسیار زیادی باعث شده است که پوشش گیاهی این شهر نیز فوق العاده زیبا باشد و شما بتوانید با سفر به آن، از دیدنی های طبیعی شهر ونکوور نیز دیدن کنید. با وجود بارش باران فراوان در این شهر تنها در 9 روز سال در این شهر برف می بارد که دلیل آن سرد نبودن دمای این شهر در طول فصل زمستان می باشد.

   ماه مارس تا ماه می می تواند بهترین زمان برای سفر به این شهر ونکوور باشد، در این دو ماه شما می توانید بهترین آب و هوا را در این شهر تجربه کنید و در هر ساعتی از شبانه روز به راحتی به گردش در شهر مشغول شوید. در این فصل شما می توانید از طبیعت فوق العاده زیبای شهر ونکوور نهایت بهره را ببرید، یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود تا این زمان، زمان مناسبی برای سفر به این شهر باشد این است که علاوه بر آب و هوای مناسب در این فصل قیمت هتل ها نیز بسیار مناسب می باشد و به این طریق شما می توانید در هزینه های خود نیز صرفه جویی زیادی را صورت دهید. با وجود آب و هوای سرد در فصل زمستان اما شما در این فصل نیز می توانید افراد بسیار زیادی را مشاهده کنید که به شهر ونکوور سفر کرده اند، دلیل این موضوع وجود مراکز بسیار زیاد اسکی است که باعث می شود تا علاقه مندان به ورزش های زمستانی و علی الخصوص اسکی این شهر را به عنوان مقصد خود برای گذراندن تعطیلات انتخاب کنند.

    

   چرا تور ونکوور؟

   تور ونکوور یکی از محبوب ترین تورهای کانادا است که معمولا توسط ایرانیان انتخاب می شود، شما با انتخاب این تور می توانید از مزایای حضور در آن نهایت بهره را ببرید، یکی از مهمترین مزایای حضور در این تور این است که شما می توانید هزینه های سفر خود به این شهر را به میزان بسیار زیادی کاهش دهید، در واقع شما با ثبت نام در این تور می توانید از تخفیف های ویژه ای که دلتابان با بستن قراردادهای کاری با هتل های این شهر و همینطور فرودگاه ها باعث به وجود آمدن این تخفیف ها شده است نهایت بهره را ببرید و هزینه های سفر خود را به میزان زیادی کاهش دهید. دلیل دوم برای رفتن به این تور این است که شما ممکن است با سفر به شهرهای خارجی و روند انجام این کار آشنایی نداشته باشید که با ثبت نام در این تور می توانید از این مزیت استفاده کنید که تمامی کارهای اداری مربوط به سفر خود را با استفاده از وب سایت دلتابان و با راحتی تمام انجام دهید. شرکت در این تور مزایای بسیار زیاد دیگری را نیز برای شما خواهد داشت که تجربه کردن آن می تواند برای شما بسیار لذت بخش باشد، از جمله این مزایا می توان به داشتن اقامتی راحت و بازدید از جاذبه های گردشگری زیبا اشاره کرد.

   رزرو بلیط هواپیما ونکوور
    
    

   راهنمای خرید بلیط ونکوور

   جستجوی بلیط هواپیما

   اگر قصد سفر به شهر ونکوور را دارید و قصد دارید پروازهای موجود به مقصد این شهر را مورد بررسی قرار دهید می توانید با وارد شدن به وب سایت دلتابان به راحتی در بخش جستجوی پرواز نام این شهر را به عنوان مقصد وارد کنید و با انتخاب نوع پرواز خود که شامل دو نوع، رفت و رفت و برگشت می باشد لیست پروازهای موجود به این مقصد را بررسی کنید، در این لیست اطلاعات بسیار زیادی درباره این پروازها در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

   رزرو بلیط هواپیما

   شما می توانید از میان لیستی که در اختیار شما قرار گرفته است به راحتی بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید و اقدام به خرید بلیط هواپیما ونکوور کنید. این کار به راحتی و بدون هیچ گونه مشکلی برای شما امکان پذیر می باشد، اگر تعداد گزینه های موجود زیاد بود و قصد داشتید بر اساس ویژگی خاصی این لیست را کوتاه تر کنید، مانند پروازهایی که قیمت پایین تری دارند می توانید برای انجام این کار به راحتی از فیلترهایی که در سمت راست صفحه در اختیار شما قرار گرفته اند استفاده کنید.


   ویژگی های خرید بلیط ونکوور

   امکان استفاده از خدمات مختلف

   بدون شک یکی از مهمترین امکاناتی که وب سایت دلتابان برای شما فراهم کرده است این است که شما می توانید با خرید بلیط هواپیما از این وب سایت به راحتی اقدام به رزرو برخی از امکانات کنید، اگر قصد دارید در فرودگاه از شما پذیرایی صورت گیرد می توانید این کار را انجام دهید، شما می توانید حتی اقدام به رزرو خدماتی مانند ترانسفر فرودگاهی نیز کنید.

   آشنایی با فرودگاه های ونکوور

   شهر ونکوور دارای فرودگاه های بسیار زیادی می باشد که دلتابان برخی از مهمترین آنها را به شما معرفی می کند:

   فرودگاه بین المللی این شهر بزرگترین فرودگاه این شهر می باشد که بیشتر پروازها از طریق آن صورت می گیرند، از جمله دیگر فرودگاه های شهر ونکوور می توان به فرودگاه بین المللی هاتسفرد، فرودگاه باندری بی، فرودگاه آبی بندگار ونکوور و فرودگاه لنگلی رجینال اشاره کرد.

   خرید بلیط ارزان قیمت به مقصد ونکوور

   اگر شما نیز جزو افرادی هستید که به دنبال خرید بلیط ارزان قیمت به مقصد این شهر هستید می توانید با مراجعه به وب سایت دلتابان به راحتی لیست پروازهایی که به مقصد شهر ونکوور وجود دارند را مشاهده کنید، در وب سایت دلتابان این امکان برای شما فراهم شده است که بتوانید پروازها را بر اساس قیمت آنها از کمترین قیمت به بیشترین قیمت مشاهده کنید.

   خرید از ایرلاین های مختلف

   یکی دیگر از ویژگی های خرید بلیط هواپیما از این وب سایت این است که شما می توانید در بیش از 1000 ایرلاین مختلف اقدام به خرید بلیط هواپیما کنید

   خرید بلیط هواپیما ونکوور


   آنچه باید درباره شهر ونکوور بدانید

   در این شهر جشنواره های بسیار زیادی برگزار می شود که می توانید در آنها شرکت کنید که مهمترین آنها جشنواره های زمستانی هستند، زبان رسمی در این شهر انگلیسی و فرانسوی می باشد که در صورت تسلط به یکی از این دو زبان می توانید به راحتی در این شهر با سایر افراد ارتباط برقرار کنید. واحد پول رسمی در این شهر دلار کانادا است که برای انجام خریدهای خود باید اقدام به تهیه آن کنید، برای رفت و آمد خود در سطح شهر ونکوور نیز می توانید از اتوبوس ها و یا خط مترو استفاده کنید.

   دیدنی های شهر ونکوور

   از جمله مهمترین جاذبه های گردشگری ونکوور که در سفر به این شهر می توانید از آنها بازدید کنید می توان به مواردی مانند موارد زیر اشاره کرد که جزو محبوب ترین دیدنی های شهر ونکوور می باشند:

   پارک استنلی، گرانویل آیلند، کوه معروف گروز، موزه مردم شناسی این شهر، ساحل کیتسیلانو، گستاون، کانادا پلیس، محله معروف چینی ها، انگلیش بی، پل معلق کاپیلانو، خیابان رابسون، موزه ونکوور، پارک ملکه الیزابت، دنیای علم و … .

   بلیط هواپیما ونکوور

    

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی