• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

    پرواز تهران چابهار

   شهر چابهار به دلیل اینکه یکی از شهرهایی است که با اکثر کشور های آسیای میانه از طریق بندر چابهار در ارتباط است، پرواز های زیادی را از تهران دریافت می کند و از این رو بلیط هواپیما تهران به چابهار نقش مهمی برای تاجران و برخی از گردشگران ساکن تهران ایفا می کند زیرا به دلیل فاصله زیادی که بین تهران و چابهار وجود دارد، تنها راهی که می توان به سرعت به این شهر برسند پرواز تهران به چابهار می باشد. برای این پرواز می توان هم به صورت آنلاین و هم با مراجعه به شرکت هواپیمایی بلیط تهیه نمایید. انتخاب نوع بلیط در اختیار شما است یعنی می توانید با توجه به شرایط و زمان پرواز خود بلیط سیستمی یا چارتری را انتخاب تهیه نمایید. پرواز تهران به چابهار چون یکی از پرواز های پرطرفدار محسوب می شود به جرات می توان گفت همیشه تقاضا برای آن وجود دارد به همین دلیل ممکن است شما با بلیط های ارزان برای این پرواز کمتر مواجه شوید ولی با این حال اکثر ایرلاین ها سعی دارند تا قیمت مناسبی برای بلیط هواپیما تهران به چابهار قرار دهند.

   چابهار شهری است که در تمام فصول سال داری آب و هوای مناسب و متعادلی است. اگر برای مقصد گردشگری خود چابهار را انتخاب کرده اید، نشانه این است که اهل سفر هستید و همیشه به دنبال شهر هایی هستید که در طی سال دارای آب و هوای معتدل و دلچسبی هستند. شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان یکی از شهرهای توریستی در ایران است و به بندر همیشه بهار معروف است. بندر چابهار به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارد، راه دسترسی کشورهای اطراف در آسیای میانه محسوب می شود، به همین دلیل دارای مخاطب های زیادی برای سفر است. برای مثال چون بین تهران و چابهار مراودات اقتصادی زیادی وجود دارد از این رو پرواز های زیادی به مقصد چابهار از تهران بلند می شود و در تمامی روزهای سال مخاطبان مخصوص به خود را دارد.

   علاوه بر اینکه چابهار به عنوان مقصد تجاری معروف است، با داشتن جاذبه های گردشگری فراوان به عنوان یک شهر توریستی با آب و هوای متناسب نیز شناخته شده است. تمامی این موارد باعث شده است که شرکت هواپیمایی در تمامی روزهای هفته پرواز های چابهار را با دسترسی آسان در اختیار مسافران قرار می دهد.

    پرواز تهران چابهار


   قیمت بلیت هواپیما تهران چابهار 

   با توجه به فاصله زیادی که بین تهران و چابهار وجود دارد بهترین گزینه برای جابجایی بین این دو شهر پرواز از تهران به چابهار است. شما با خرید بلیط هواپیما تهران به چابهار می توانید در عرض دو ساعت به شهر چابهار برسید. اکثر ایرلاین ها به دلیل اینکه پرواز چابهار تقاضای زیادی دارند، سعی بر این دارند که بلیط هواپیما تهران به چابهار را با نرخ مناسبی ارائه دهند. قیمت بلیط تهران چابهار نیز مانند تمامی بلیط ها به برخی از موارد مانند وزن باری که همراه خود دارید، نوع بلیط، نوع ایرلاین و… بستگی دارد. هر کدام از این موارد می تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت بلیط هواپیما تهران به چابهار شود.

   بهترین زمان تهیه بلیط هواپیما تهران به چابهار به هدف سفر شما به چابهار بستگی دارد، در صورتی که هدف شما تجاری باشد باید مطابق با برنامه خود بلیط تهیه کنید ولی در صورتی که برای گردشگری به این شهر سفر می کنید می توان گفت تمامی روزهای سال به دلیل آب و هوای معتدل و شرایط متناسب شهر چابهار زمان مناسبی برای سفر و تهیه بلیط محسوب می شود. شما برای تهیه بلیط هواپیما تهران به چابهار می توانید به دو صورت عمل کنید:

   بلیط خود را مستقیما از شرکت های هواپیمایی خریداری کرده و بلیط خود را به صورت کاغذی دریافت کنید در این روش با مشکلاتی اعم از اتلاف وقت، ترافیک و سختی رسیدن به شرکت های هواپیمایی مواجه هستید و در صورتی که شما شخصی شاغل و پر مشغله باشید این مشکلات برای شما دردسر ساز خواهد بود.
   بلیط خود را از طریق سامانه های خرید بلیط به صورت آنلاین خریداری نمایید. در این صورت بلیط هواپیما تهران به چابهار شما به صورت فایل دریافت می کنید. یکی از مزایای این روش آن است که شما می توانید در هر مکانی که هستید تنها با چند کلیک توسط گوشی موبایل خود در سایت مورد نظر بلیط را رزرو نمایید و نیازی نیست به شرکت های هواپیمایی مراجعه کرده و مشکلات آن را به دوش بکشید. مزیت دیگر این روش آن است که شما می توانید با وارد کردن اطلاعات خود بلیط های مختلفی را که با شرایط شما همخوانی دارد را مشاهده کنید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.

   قیمت بلیت هواپیما تهران چابهار 


   بلیط هواپیما تهران به چابهار چارتر

   بلیط های چارتر ارزان ترین بلیط نیستند ولی در بعضی از شرایط قیمت مناسب تری نسبت به بلیط های سیستمی دارند، بلیط های سیستمی به دلیل اینکه دارای قیمتی مصوب هستند، قبل از پرواز ثابت می باشند و کاهش یا افزایش قیمت را در هیچ شرایطی تجربه نمی کنند. فروش بلیط های چارتر چون در اختیار آژانس های مسافرتی است دارای قیمت متغیر است. در برخی از شرایط ممکن است اکثر صندلی های پرواز با اینکه به زمان پرواز هواپیما چیزی نمانده، به فروش نرسیده باشند در این صورت آژانس های مسافرتی بلیط های چارتر را با سود کم و قیمت پایین تر به فروش می رسانند. نکته قابل توجه این است که اگر شما بلیط سیستمی تهیه کنید و قصد کنسل کردن آن را داشته باشید، با توجه به نوع بلیط و زمان استرداد مقداری جریمه را باید متقبل شوید ولی در صورتی که شما بلیط چارتری تهیه کنید امکان کنسلی وجود ندارد در موارد بسیار اندک اگر بتوانید بلیط را کنسل کنید باید جریمه سنگینی تقریبا معادل با قیمت بلیط پرداخت کنید.

   بلیط هواپیما تهران به چابهار ارزان

   برجسته ترین موردی که در قیمت بلیط هواپیما تهران به چابهار تاثیرگذار است میزان عرضه و تقاضای مسافران است. درباره بلیط های سیستمی که از قبل قیمت آنها تعین می شود باید گفت زمانی که تقاضا برای آنها کم است، قیمت تصویبی به مراتب کمتر از فصول پر مسافر و یا تعطیلاتی مانند نوروز می باشد. در مورد بلیط های چارتری این موضوع مهم تر جلوه می کند زیرا در صورتی که تقاضا افزایش یابد، آژانس های مسافرتی به همان میزان قیمت را افزایش می دهند تا سود بیشتری دریافت کنند و اما در صورتی که با تعداد بالای صندلی های خالی پروازی که چارتر کرده اند مواجه می شوند تصمیم می گیرند، قیمت بلیط ها را کاهش داده تا تمامی صندلی خالی ها به فروش برسد و آژانس مسافرتی چارتر کننده ضرر نکنند.

   فرودگاه چابهار

   فرودگاه کنارک چابهار به دلیل نزدیکی به بندر چابهار، پرواز های زیادی را دریافت می کند. فرودگاه چابهار یا کنارک فرودگاه کوچکی است که بسیاری از پرواز های مهم را به انجام رسانده است. این فرودگاه با کمبود امکانات، گنجایش و مساحت رو به رو است که این موارد باعث می شود تا خدمت رسانی را به سختی انجام دهد. چابهار دارای فرودگاه دیگری است که در منطقه آزاد صنعتی ساخته شده و دارای دو پایانه جدا از هم می باشد که در هر کدام پرواز های داخلی و خارجی بصورت مجزا دریافت می شود.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی