• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   اگر می خواهید برای گذراندن تعطیلات خود به یک شهر زیبا، دیدنی و توریستی سفر کنید، پیشنهاد ما به شما شهر تفلیس با تور ارزان گرجستان می باشد. شما با خرید بلیط هواپیما تفلیس یا خرید تور این شهر می توانید به تفلیس سفر کرده و از دیدنی های این شهر زیبا لذت ببرید. البته برای سفر به این شهر باید با تفلیس و شرایط خرید بلیط و سفر به این شهر آشنایی داشته باشید. شما در ادامه می توانید اطلاعات لازم درباره تفلیس و سفر به این شهر را کسب کنید.

   راهنمای خرید بلیط هواپیما تفلیس

   برای رزرو بلیط هواپیما تفلیس، پس از جستجو برای خرید بلیط هواپیما تفلیس، لیست پروازها قابل مشاهده بوده و شما می توانید پس از مشاهده پروازهای مختلف تفلیس و اطلاعاتی نظیر، زمان پرواز، ایرلاین، نوع پرواز، نوع هواپیما، توقف ها، ساعات ورود و خروج و …، پرواز مورد نظر خود را انتخاب کرد و برای رزرو بر روی این گزینه کلیک نمایید. همچنین در صورتی که پرواز خاصی با شرایط دلخواه خودتان مد نظرتان است، می توانید از طریق فیلترهایی که در قسمت سمت راست صفحه وجود دارد، پرواز مورد نظر خود را پیدا کنید.

   امکان خرید خدمات به همراه بلیط هواپیما تفلیس

   شما با خرید بلیط تفلیس از وب سایت ، می توانید  علاوه بر خرید بلیط، از خدمات همراه نیز استفاده کنید. این خدمات شامل بیمه مسافرتی، تشریفات ویژه فرودگاه، ترانسفر فرودگاه و … می باشد.

   رزرو آنلاین بلیط هواپیما تفلیس

   فرودگاه های تفلیس

   لیست همه فرودگاه های تفلیس در بخش سمت راست اطلاعات بلیط قابل مشاهده است. اگر شما قصد دارید، بلیط تفلیس را برای فرودگاه خاصی خریداری کنید، می توانید از طریق فیلتر های سمت راست صفحه، فرودگاه مورد نظرتان را انتخاب نمایید.


   سفر به تفلیس

   تفلیس مرکز کشور گرجستان و یکی از شهرهای تاریخی جهان است. تفلیس تقریبا در قسمت شرقی و مرکزی گرجستان قرار گرفته و جاذبه های دیدنی بسیاری را در خود جای داده است. به جرات می توان گفت، تفلیس یکی از شهرهای اروپایی است که طرفداران بسیار زیادی در ایران دارد و البته شاید این حجم از محبوبیت به واسطه فاصله بسیار نزدیک این شهر با ایران باشد. گذشته از این ها، دلایل دیگری برای خرید بلیط تفلیس و سفر به این شهر وجود دارد. از جمله می توان به وجود جاذبه توریستی متعدد، دانشگاه های مناسب و وضعیت اقتصادی نسبتا خوب اشاره کرد. در حال حاضر تفلیس جمعیتی بالغ بر 1 میلیون نفر را در خود جای داده است و هر ساله پذیرای گردشگران بسیاری از اقصی نقاط جهان می باشد. شما نیز اگر قصد سفر به این شهر دیدنی را دارید می بایست بلیط تفلیس را تهیه کرده و یک برنامه ریزی کامل به این شهر سفر کنید.

   موقعیت جغرافیایی تفلیس

   وضعیت آب و هوای تفلیس

   تفلیس آب و هوای منحصر به فردی دارد. تفلیس به سبب قرارگیری در نزدیکی کوه ها، دارای زمستان های بسیار سردی است که باعث ایجاد آب و هوای سرد و کوهستانی در این ناحیه می شود. البته این آب و هوای سرد ارتباط تنگاتنگی با موقعیت قرارگیری کشور گرجستان نیز دارد که تقریبا در جنوب روسیه قرار داشته و به طور کلی نیز در شمال شرق اروپا واقع شده است. اما در تابستان ها شرایط تغییر کرده و آب و هوای تفلیس رو به گرمی می رود و شرایط برای تفریحات آبی و گشت و گذار مهیا می شود. به طور کلی شرایط آب و هوایی و اقلیم تفلیس به صورت نیمه گرمسیری و با رطوبت نسبتا بالا می باشد. میانگین دمای هوای تفلیس به صورت سالانه معمولا در حدود 2 درجه سانتی گراد است و یکی از پایتخت های سرد اروپا نیز محسوب می شود. در فصل بهار و پاییز هم هوا به نسبت سرد است. اما در اواخر بهار و اوایل پاییز که به فصل تابستان نزدیک است، هوا هنوز گرمی خود را دارد و مسافرانی هستند که در این مواقع اقدام به خرید بلیط چارتر تفلیس می نمایند و به این شهر سفر کنند.

   بهترین زمان سفر تفلیس

   در قسمت قبل به طور کلی با آب و هوا و اقلیم این شهر آشنا شدید. اما باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که بهترین زمان برای خرید بلیط تفلیس و سفر به این شهر چه موقع است. از این رو باید عرض کنیم که بهترین زمان برای دریافت بلیط تفلیس و سفر به این شهر دیدنی اواخر بهار و فصل تابستان می باشد. معمولا حجم خرید بلیط تفلیس در ماه های مرداد و شهریور بسیار افزایش پیدا می کند. البته اگر بخواهیم از نظر آب و هوایی به این موضوع نگاه کنیم، شاید فصل بهار از نظر بسیاری از افراد بهترین زمان برای مسافرت به تفلیس باشد. چرا که در این زمان هنوز آنقدرها هم دمای هوا زیاد نیست و برای افرادی که به آب و هوا اهمیت می دهند، می تواند زمان مناسبی باشد. فصل زمستان ارزان ترین فصل برای سفر به تفلیس است. دمای هوا در این موقع از سال پایین است و مسافران کمتری بلیط تفلیس را تهیه کرده و به این شهر سفر می کنند. پاییز نیز می تواند زمان مناسبی برای سفر به تفلیس باشد. البته اوایل پاییز دمای هوا مناسب تر بوده و شما می توانید از شرایط آب و هوایی معتدل و مطبوع تفلیس بهره مند شوید. اما به طور کلی بهترین زمان و شلوغ ترین موقع از سال برای سفر به تفلیس فصل تابستان می باشد. تفریحات مختلف در این موقع از سال برپا شده و گردشگران بسیاری از نقاط مختلف جهان به تفلیس سفر می کنند.

   جاذبه های دیدنی برای تور تفلیس

   آنچه بايد در مورد تفلیس بدانيم

   در مورد تور گرجستان و تفلیس حقایق بسیاری وجود دارد که بر جذابیت های این شهر می افزاید. حتی اگر برای چندمین بار است که به تفلیس سفر می کنید، ممکن است با این حقایق جالب آشنایی نداشته باشید. در ادامه به معرفی چند مورد از آن ها خواهیم پرداخت.
   –         در زبان گرجی ها نام تفلیس به معنای گرم و بهاری می باشد.
   –         خوشبختانه پرواز مستقیم از تفلیس به مقصد تهران وجود دارد و دیگر نیازی به خرید بلیط غیر مستقیم تفلیس نیست.
   –         از دیرباز اقوام و ادیان مختلفی در تفلیس سکونت داشته اند. اما در حال حاضر اکثر مردم تفلیس دارای دین مسیحی ارتدوکس هستند.
   –         جالب است بدانید در تفلیس برای سوار شدن در آسانسور باید هزینه پرداخت کنید.
   –         سیگار کشیدن در بین مردم تفلیس عادت بدی محسوب نمی شود و متاسفانه اکثر مردم این شهر سیگار می کشند.
   –         زبان گرجی، ترکیبی از زبان روسی و انگلیسی بوده و خط آن بسیار ریز می باشد.
   –         هزینه صحبت با تلفن در تفلیس بسیار پایین است و شما می توانید با پرداخت هزینه بسیار کمی، ساعت ها به صحبت با تلفن بپردازید.
   –         پیش شماره بین المللی تفلیس 00995 می باشد.

   معرفی دیدنی های تفلیس

   جاذبه های گردشگری فراوانی در تفلیس موجود بوده که اگر قصد سفر به این شهر را دارید، باید با آن ها آشنا شوید. از جمله جاذبه های تفلیس می توان به قلعه ناریکالا، پل پیس، حمام حرارتی در آبانتوبانی، کلیسا آنچیسخاتی، مجسمه مادر تفلیس، باغ های بوتانیکال، کلیسا کاشوتی و … اشاره کرد.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی