• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما سیدنی

   سفر به شهر زیبای سیدنی در اولویت بسیاری از گردشگران و مسافران ایرانی واقع می باشد که این امر نشان از محبوبیت این شهر تاریخی و بی نظیر کشور استرالیا دارد و هر ساله شاهد ورود گردشگران و توریست های بسیاری به این شهر دلنشین و رویایی می باشیم. در این میان می توان گفت خرید بلیط هواپیما سیدنی بسیار افزایش و رونق یافته است. 
   سیدنی یکی از زیباترین و بزرگترین شهرهای کشور استرالیا است و در سال های اخیر رزرو بلیط هواپیما سیدنی بسیار رونق یافته است. شهر سیدنی با داشتن جاذبه های تاریخی و طبیعی بسیار در دل خود، مقصد بسیاری از توریستها قرار گرفته است. شما می توانید برای خرید بلیط هواپیما سیدنی به صورت اینترنتی و آنلاین اقدام نموده و در کمترین مدت زمان بلیط خود را خریداری کنید. توجه داشته باشید که برای رزرو بلیط ابتدا تعداد مسافر و تاریخ و ساعت پرواز خود را مشخص نموده و لیستی از پروازهای صورت گرفته را مشاهده نمایید و با توجه به نرخ قیمت های مشخص شده برای هر یک از پروازها، با توجه به مقدار بودجه، رزرو خود را به پایان برسانید. قیمت بلیط سیدنی به عوامل بسیاری بستگی دارد که زمان پرواز از جمله این علل می باشد و سفر در فصل پاییز هزینه های کمتری را در مقایسه با فصل تابستان به دنبال خواهد داشت. 

   رزرو بلیط هواپیما سیدنی

   برای رزرو بلیط هواپیما سیدنی می توانید به صورت اینترنتی و آنلاین اقدام نموده و بلیط سیدنی را در کوتاهترین مدت زمان با مناسب ترین قیمت خریداری کنید. با مشخص کردن تاریخ و ساعت پرواز و همچنین نوع ایرلاین و کلاس پروازی خود، لیستی از پروازها برای شما نمایش داده خواهد شد. توجه داشته باشید که بلیط هواپیما سیدنی با قیمت های مناسب تر در اوایل لیست نمایش داده می شود. در صورتی که قصد پرواز با ایرلاین و با نوع کلاس پروازی خاص دارید، بایستی در بخش مربوطه این دو گزینه را مشخص نمایید و با کلیک روی قسمت جستجو پرواز مدنظر خود را مشاهده کنید و رزرو خود را به پایان برسانید.

   مدارک مورد نیاز برای بلیط هواپیما سیدنی

   قیمت بلیط سیدنی

   قیمت بلیط هواپیما سیدنی با توجه به عوامل بسیاری مشخص می گردد که از جمله این عوامل می توان به زمان پرواز اشاره نمود. برای مثال در فصل تابستان با توجه به ورود بسیاری از گردشگران به این شهر، قیمت بسیار بالایی برای بلیط سیدنی ارائه می شود در حالی که قیمت بلیط هواپیما سیدنی در فصل پاییز با توجه به کاهش ورودی گردشگران به این شهر کم می باشد. از دیگر علل موثر در قیمت بلیط هواپیما می توان به نوع بلیط خریداری شده اشاره کرد. برای مثال کلاس پروازی و نوع ایرلاین انتخاب شده در خرید بلیط سیدنی در قیمت مشخص شده بر آن بسیار موثر عمل می کند. 

   سفر به سیدنی

   سیدنی یکی از زیباترین و دیدنی ترین شهرهای کشور استرالیا است و با داشتن طبیعتی بکر و دیدنی از زیباترین شهرهای این منطقه شناخته می شود‌. این شهر در ایالت نیو ساوت ولز واقع شده و با داشتن چشم اندازهای طبیعی در میان توریست های داخلی و خارجی از محبوبیت ویژه ای برخوردار است. شهر سیدنی با داشتن 12 کیلومتر مربع در کرانه های شرقی استرالیا و سواحل اقیانوس آرام واقع شده است و از جمله شهرهای بزرگ این کشور به شمار می رود که در سال 2016 بر اساس سرشماری صورت گرفته دارای 5.000.000 نفر بوده است و این شهر با داشتن 700 محله کوچک و بزرگ از بافتی جذاب و خیره کننده طراحی و ساخته شده است.
   در هر یک از نقاط این شهر می توانید جاذبه های تاریخی و گردشگری بسیاری را مشاهده کنید که هر یک از قدمت تاریخی بسیاری برخوردار هستند و برخی نیز در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند. گردشگران و مسافران بیشماری هر ساله به شوق بازدید از این زیبایی ها و جاذبه های گردشگری سیدنی را در مقصد سفرهای خود قرار می دهند که شما نیز می توانید فرصت را از دست نداده و با شرکت در تورهای مسافرتی سیدنی از این شهر زیبای استرالیا دیدن کرده و با فرهنگ مردم سیدنی آشنا شوید. 

   سفر به جاهای دیدنی سیدنی

   آب و هوای سیدنی

   شهر زیبا و دیدنی سیدنی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از شرایط اقلیمی مناسبی برخوردار است. البته در مناطق مختلف این شهر آب و هوای متفاوتی ساکن می باشد که در حالت کلی می توان گفت سیدنی از شرایط اقلیمی معتدل برخوردار است و هر 4 فصل سال در این شهر قابل مشاهده می باشد. در بیشتر ایام سال هوای سیدنی بارانی است و در فصل زمستان آب و هوای سرد و معتدل و در تابستان آب و هوای گرم و ملایم برقرار می باشد. میانگین دمای هوای سیدنی در فصل تابستان 35 درجه سانتی گراد و در فصل زمستان دمای هوا به ندرت زیر 5 درجه سانتی گراد می رسد. با توجه به شرایط اقلیمی در این شهر گردشگران و مسافران می توانند فصل بهار و تابستان را به عنوان بهترین زمان سفر به سیدنی انتخاب کنند. البته سفر در فصل پاییز نیز در اولویت بسیاری از توریستها واقع می باشد چرا که در این فصل علاوه بر داشتن آب و هوای عاشقانه و کم تردد بودن در سطح شهر، هزینه های سفر نیز به صورت قابل توجهی کاهش می یابد.

   جاذبه های گردشگری و دیدنی سیدنی

   فرودگاه های سیدنی

   فرودگاه بین المللی سیدنی به نام فرودگاه کینگز فورد اسمیت شناخته می شود. این فرودگاه در فاصله 8 کیلومتری از شهر قرار گرفته است. این فرودگاه به طور میانگین حدود 42.000.000 نفر در سال را جابجا می کند، از این جهت یکی از معروف ترین و پرترددترین فرودگاه های کشور استرالیا می باشد که از بهترین و مدرن ترین خدمات و امکانات برخوردار می باشد. توجه داشته باشید که بزرگترین خطوط باند هوایی استرالیا در این فرودگاه واقع شده است و دارای 3 باند مختلف می باشد که این موارد نشان دهنده اهمیت فرودگاه سیدنی در این کشور وسیع می باشد. 

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی