• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما شیراز قشم

   جزیره قشم به عنوان یکی از زیباترین مکان های توریستی و گردشگری ایران در چند سال اخیر توانسته گردشگران بسیاری را برای تفریح و خرید به سوی خود جذب کند. این جزیره زیبا با جاذبه های بی نظیر و منحصر به فردی نظیر جنگل ها حرا، غارهای خوربس، غار نمکدان، جزایر ناز، دره ستاره، چاهکوه، پارک دلفین های آبی و … یکی از مقصدهای گردشگری افراد در خارج و داخل کشور می باشد. امروزه سامانه گردشگری دلتابان شرایطی را برای شما فراهم کرده تا به راحتی از هر نقطه کشور با خرید بلیط هواپیما به قشم سفر کنید. بلیط هواپیما قشم شیراز یکی از پرطرفدارترین و بهترین پروازهای مسافرتی است که از این طریق می توانید به راحتی و خیلی سریع به این جزیره دیدنی سفر کرده و در وقت خود صرفه جویی کنید. معمولا بسیاری از افراد حوصله، تونایی و وقت کافی برای انجام سفرهای زمینی طولانی با وسایل حمل و نقلی نظیر اتوبوس یا قطار را ندارند. سفر با هواپیما مزایای بیشماری داشته و شما می توانید خیلی راحت و به صورت آنلاین برای خرید بلیط هواپیما از طریق سامانه دلتابان در منزل خود اقدام کنید. بلیط هواپیما شیراز قشم یا هر مقصد مسافرتی دیگری در داخل یا خارج کشور توسط این سامانه به صورت سیستمی با چارتر به فروش می رسد.


   بهترین زمان برای خرید بلیط هواپیما شیراز قشم

   زمان یکی از موضوعات اساسی و مهم برای پرواز به جزیره قشم و خرید بلیط شیراز قشم است. در واقع توجه به این فاکتور مهم و خرید بلیط هواپیما شیراز قشم در زمان مناسب می تواند منجر به صرفه جویی در هزینه های سفر شده و شما این بلیط را به قیمت ارزان تری نسبت به سایر زمان ها تهیه کنید. خوشبختانه قشم در هر زمانی از سال به دلیل آب و هوای بی نظیر خود پذیرای گردشگران بسیاری می باشد؛ ولی در ایام تعطیلات نورزی و به طور کل فصل بهار و تابستان به دلیل حجم زیاد تعداد مسافران برای سفر به این نقطه کشور، برنامه ریزی برای سفر کمی دشوار بوده و باید بلیط هواپیما را با قیمتی بالا و به سختی خریداری کرد. دلتابان این شرایط را برای شما فراهم کرده تا از طریق این سامانه به راحتی برای خرید بلیط رفت و برگشت شیراز قشم در هر زمانی از سال اقدام کنید.

   هواپیما قشم

   بهترین شیوه خرید بلیط هواپیما

   بدون شک امروزه روش های مختلف و بسیاری برای خرید بلیط هواپیما شیراز قشم وجود داشته که شما بتوانید بلیط خود را در یک روز مشخص برای سفر به جزیره قشم به صورت حضوری و یا غیرحضوری خریداری کنید. خرید حضوری بلیط هواپیما با مراجعه به آژانس های گردشگری یا شرکت های هواپیمایی فرودگاه های شهر شیراز امکان پذیر بوده؛ ولی برای این کار باید وقت و انرژی زیادی را صرف کنید. لذا در همین راستا و به دلیل عدم دسترسی به لیست تمام پروازهای شیراز قشم، شما می توانید به صورت غیر حضوری و آنلاین به وبسایت دلتابان مراجعه کرده و با بررسی لیست بلیط های موجود از نظر زمان و هزینه، بلیط هواپیما مورد نظر خود را در سریعترین شکل ممکن خریداری کنید.

   نحوه رزرو و خرید بلیت هواپیما شیراز قشم

   برای رزرو و خرید بلیط هواپیما در این صفحه مبدا، مقصد و زمان سفر خود را به همراه تعداد مسافران وارد کرده و در نهایت لیستی از پرواز های منتخب با هزینه ها و زمان های مختلف پرواز برای شما به نمایش گذاشته خواهد شد. شما می توانید بعد از بررسی این لیست و با در نظر گرفتن شرایط خود برای خرید بلیط هواپیمای شیراز قشم دلخواهتان اقدام کنید.

   رزرو بلیط پرواز قشم


   نکات ضروری هنگام رزرو بلیط هواپیما قشم

   برای اینکه شما بتوانید به بهترین شکل ممکن از خدمات متنوع سایت گردشگری دلتابان برای پرواز شیراز قشم استفاده کرده و بلیط هواپیما شیراز قشم خود را با قیمتی مناسب خریداری کنید؛ باید همواره نکات مهمی را هنگام رزرو مد نظر خود قرار داده و با توجه به این نکات برای خرید بلیط اقدام کرد. از جمله این نکات می توان به موارد ذکر شده در زیر اشاره کرد:

   • انتخاب یک زمان مناسب برای سفر به قشم و تاثیر آن بر قیمت و نحوه دسترسی به بلیط های ارزان شیراز قشم
   • انتخاب یک آژانس گردشگری معتبر و با سابقه در فروش بلیط
   • توجه به کیفیت و تنوع خدمات، قیمت مناسب 
   • توجه به شرایط خرید و استرداد بلیط های چارتری و سیستمی
   • توجه به شرایط و بودجه مالی خود برای انتخاب نوع بلیط
   • درصورت انصراف از سفر به قشم هر چه زود برای استرداد بلیط هواپیما خود اقدام کنید.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی