• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما شیراز مشهد را می توانید به صورت حضوری و یا از طریق اینترنتی تهیه کنید. برای خرید بلیط هوایی شیراز مشهد با قیمت مناسب تر می توانید خرید بلیط خود را به صورت چارتری انجام دهید. قیمت بلیط هوایی شیراز مشهد نسبت به بلیط های زمینی آن بالاتر است. از آنجا که شهر مقدس مشهد جایگاه ویژه ای در دل مردم مسلمان شیراز دارد سالانه مسافران زیادی به نیت زیارت امام هشتم به شهر مشهد با تور مشهد سفر می کنند. قیمت بلیط شیراز مشهد در ایام تعطیل تابستان و بهار و روزهای محرم بالاتر از سایر روزهای سال است.

   سفر به مشهد

   شهر مقدس مشهد مرکز استان خراسان رضوی می باشد که در شرق ایران واقع شده است. شهر مشهد پایتخت معنوی ایران است. قرارگیری مرقد مطهر امام هشتم شیعیان در شهر مشهد باعث شده است که مشهد گردشگر پذیرترین شهر ایران محسوب شود چرا که اکثر ایرانیان مسلمان در صورت امکان حداقل سالی یک بار سفر به این شهر مقدس را در برنامه ی خود می گنجانند. شهر مشهد بعد از تهران دومین شهر پرجمعیت ایران است و حدود دو و نیم میلیون نفر جمعیت دارد. از لحاظ وسعت نیز شهر مشهد شهر بزرگی می باشد و تقریباً ۳۵۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. به غیر از امام هشتم آرامگاه امام زاده های زیادی در مشهد و اطراف آن قرار گرفته اند. مشهد علاوه به حرم مطهر امام هشتم دارای مکان های دیدنی دیگری می باشد که از جمله آنها می توان به دهکده های ییلاقی شاندیز و طرقبه، پارک جنگلی وکیل آباد، چالیدره، موزه ی نادری، آرامگاه فردوسی و باغ ملی اشاره کرد.

   سفر هوایی به مشهد مقدس

   سفر هوایی شیراز مشهد

   همانطور که مشخص است سفر هوایی سفری است که در آن جابجایی مسافران از شهر مبدأ به شهر مقصد توسط هواپیما صورت می پذیرد. سفرهای هوایی بهترین نوع سفرها می باشند. فاصله ی زمینی شیراز مشهد ۱۳۵۰ کیلومتر می باشد که این مسیر توسط وسایل نقلیه ی زمینی حدوداً در مدت ۱۶ ساعت طی می شود. در تور مشهد با هواپیما فاصله هوایی شیراز مشهد نیز ۹۹۰ کیلومتر می باشد و این فاصله در مدت زمان یک ساعت و چهل و پنج دقیقه توسط هواپیما طی می شود‌‌. مدت زمان سفر های هوایی مانند سایر سفرها نیز می توانند به دلایل مختلفی تغییر کند. برای مثال شرایط جوی، نوع هواپیما می توانند بر مدت زمان پرواز تأثیر بگذارند. سفر های هوایی یکی از پرطرفدارترین نوع سفر ها در نزد مردم می باشد.


   تهیه بلیط هواپیما شیراز مشهد

   برای تهیه بلیت هواپیما تور مسافرتی مشهد دو راه وجود دارد. راه اول این است که به آژانس هوایی مراجعه و بلیط هواپیما شیراز مشهد خود را تهیه کنید. راه دوم نیز این است که بلیط خود را با چند کلیک ساده از طریق سایت تهیه کنید. همانطور که مشخص است تهیه بلیط از طریق اینترنت بسیار ساده تر و کم هزینه تر است و وقت کمتری از افراد می گیرد و فرد می تواند در هر موقعیت مکانی و زمانی که باشد به راحتی جهت خرید بلیط هوایی شیراز مشهد خود اقدام کند. علاوه بر این ها در خرید اینترنتی مقایسه قیمت بلیط هوایی شیراز مشهد در آژانس های مختلف بسیار راحت تر می باشد. قابل ذکر است که اگر بعد از خرید بلیط به دلایلی از سفر خود منصرف شدید و خواستید که بلیط خود را لغو کنید طبق قانون می توانید این کار را انجام دهید. در هنگام لغو بلیط با توجه به مدت زمان باقی مانده تا زمان پرواز میزان خسارت از قیمت بلیط کسر و مابقی هزینه بلیط به مسافر بازگردانده می شود‌.

   خرید بلیط هواپیما به مشهد

   قیمت بلیط هواپیما شیراز مشهد

   قیمت بلیط هوایی تور ارزان مشهد را می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر یابد. برای مثال قیمت بلیط شیراز مشهد در فصل تابستان، بهار و ماه های محرم و صفر بالاتر از سایر روزهای سال می باشد‌ چرا که در این ماه ها متقاضی سفر به مشهد افزایش می یابد و تحت تأثیر آن قیمت بلیط نیز بالاتر می رود. کم یا زیاد بودن خدماتی که در طول سفر هوایی شیراز مشهد به مسافران ارائه می شود نیز می تواند در کاهش و افزایش بلیط تأثیر گذار باشد. معمولاً در سفر های هوایی مبلغی تحت عنوان هزینه ی بیمه ی سفر نیز به قیمت بلیط هوایی شیراز مشهد اضافه می شود. نوع ایرلاین و هواپیمایی که سفر شیراز مشهد با آن صورت خواهد گرفت نیز بر قیمت بلیط تأثیر می گذارد. توجه داشته باشید که پرداخت کمی هزینه بیشتر در ازای یک سفر ایمن و مطمئن می تواند آسایش خاطر شما را فراهم کرده و لذت سفر شما را دو چندان گرداند.

   مزایای سفر هوایی شیراز مشهد

   همانطور که می دانید تور لحظه آخری مشهد نزد مردم ایران جایگاه ویژه ای دارد. سالانه تعداد زیادی از مردم شهر شیراز همانند شهرهای دیگر، شیراز را به مقصد مشهد برای زیارت و گردش ترک می کنند. برای سفر به شهر مقدس مشهد راه های متعددی وجود دارد. سفر زمینی توسط اتوبوس و قطار و سفر هوایی با هواپیما از راه های سفر به شهر شیراز می باشند. از بین انواع روش های سفر به مشهد سفر هوایی بهترین و آسان ترین و راحت ترین نوع سفر می باشد. هر چند که سفر هوایی نسبت سایر سفرها گران تر می باشد اما مزایای زیادی نیز نسبت به سفرهای زمینی دارد. صرفه جویی در زمان مهم ترین مزایای سفر هوایی می باشد. سفر هوایی مناسب ترین نوع سفر برای افرادی می باشد که زمان کمتری دارند و ترجیح می دهند به جای اتلاف زمان خود در راه، بیشتر زمان خود را به گشت و گذار در شهر مقصد بپردازند. اکثر تورهای کوتاه مدت شیراز مشهد ترجیح می دهند به جای سفر های زمینی از هواپیما برای سفر خود استفاده کنند تا بتوانند از زمان خود به صورت بهینه بهره ببرند.

   اگر قصد سفری آرام و لذت بهش را داری پیشنهاد ما به شما انتخاب مطمئن ترین آژانس هواپیمایی را پیشنهاد میکنیم.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی