• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/224 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/223 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/222 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   سفر به کیش

   جزیره کیش، مروارید خلیج فارس به دلیل داشتن جاذبه های گردشگری و طبیعی فراوان یکی از جزایر توریستی در ایران به شمار می رود. بسیاری از گردشگران برای سفر به جزیره کیش از شهر شیراز به دنبال تهیه بلیط هواپیما شیراز کیش هستند. از آنجایی که جزیره کیش یک جزیره توریستی است ممکن است در تهیه بلیط پرواز کیش با مشکل مواجه شوید برای اینکه از مشکلات احتمالی جلوگیری کنید بهتر است قبل از پرواز اطلاعات کاملی درباره انواع بلیط، زمان تهیه بلیط هواپیما شیراز به کیش، بلیط ارزان کیش و… بدست آورید و سپس برای خرید و رزرو بلیط هواپیما شیراز به کیش اقدام کنید. سفر به کیش بی شک در برنامه بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی قرار دارد از این رو اکثر شرکت های هواپیمایی پرواز های متعددی را برای این مسیر با خدمات و نرخ قیمت متفاوت قرار می دهند به طوری که شما در انتخاب بلیط دید بازتری خواهید داشت.

   جزیره زیبای کیش از آنجایی که در خلیج فارس قرار گرفته است دارای موقعیت بسیار مهمی در منطقه می باشد. این جزیره به دلیل زیبایی بی نظیر، جاذبه های گردشگری، تفریحات فوق العاده و همچنین به دلیل اینکه کیش یک منطقه آزاد است و برای رفت و آمد به این جزیره نیاز به ویزا ندارد. یکی از مقصد های گردشگری در ایران محسوب می شود. در زمان های قدیم که هخامنشیان در جزیره حاکم بودند این جزیره با نام گیش شناخته می شد با گذشت اندکی نام آن به کیش تغییر کرد. مراکز خرید جزیره کیش به دلیل اینکه در منطقه آزاد قرار گرفته اند به عنوان جاذبه های گردشگری در این شهر محسوب می شوند. این جزیره بین جزیره های ابوموسی، لاوان و بندرلنگه قرار گرفته است. در بیشتر روزهای سال شما می توانید پوشش سبزی را بر روی جزیره مشاهده کنید که یکی از مواردی است که توجه توریست ها را به خود جلب می کند. کیش در منطقه گرم و خشک قرار گرفته است از این رو این جزیره تابستان های طولانی تری را تجربه می کنند و زمستان های ملایم و کوتاه دارند. این جزیره در حالت کلی کم باران است و شما به ندرت می توانید بارندگی را در این جزیره مشاهده کنید.

    بلیط هواپیما شیراز کیش


   جاذبه های گردشگری کیش

   همانطور که می دانید جزیره کیش به جاذبه های گردشگری خود شهرت دارد. برخی از جاذبه های گردشگری جزیره کیش عبارتند از:

   ·         شهر باستانی حریره
   ·          درخت سبز که یکی از قدیمی ترین درخت ها در ایران به شمار می رود.
   ·         کشتی یونانی: یکی از کشتی های قدیمی است که دارای تاریخ دور و درازی است.
   ·         پارک دلفین ها
   ·         پارک پرندگان
   ·         کلاب های ورزشی
   ·         کلاب های اسکی روی آب
   ·         غواصی
   ·         جت اسکی
   ·         پلاژ مخصوص بانوان
   ·         شهر زیرزمینی کاریز که دارای قدمت بالایی بالغ بر 570 میلیون سال پیش است.

   جاذبه های گردشگری کیش


   خرید بلیت هواپیما شیراز کیش 

   برای خرید بلیط هواپیما شیراز کیش  مانند تمامی بلیط های دیگر در مسیر های متفاوت چند روش پیش روی شما است. اولین روش این است که به نزدیک ترین شرکت هواپیمایی در شهر شیراز مراجعه کنید و بلیط خود را به صورت کاغذی و مستقیما از شرکت هواپیمایی تهیه کنید. روش دوم این است که به سایت های تهیه بلیط مراجعه کرده و بلیط مورد نظر خود را جستجو نموده و بلیط خود را تهیه نمایید. جزیره کیش به دلیل اینکه یکی از شهرهای گردشگری در ایران می باشد، تهیه بلیط پرواز به سمت آن کار مشکلی محسوب می شود. برای اینکه به مشکل هایی مانند تکمیل ظرفیت پرواز یا هتل برای اقامت و… برنخورید باید به یک نکته مهم برای خرید بلیط هواپیما شیراز به کیش توجه داشته باشید. نکته مهم این است که شما باید چند هفته قبل از سفر خود به کیش، بلیط پرواز خود را تهیه کنید و برای رزرو اتاق در هتل مورد نظر اقدام نمایید. در این صورت احتمال مواجه با مشکل در این شرایط کمتر خواهد بود.

   قیمت بلیط هواپیما شیراز به کیش

   در حالت کلی پرواز با هواپیما سفری پرهزینه است. برای کاهش این هزینه و دستیابی به یک سفر اقتصادی و مقرون به صرفه باید در خرید بلیط هواپیما شیراز به کیش توجه و دقت کافی را داشته باشید. قیمت بلیط هواپیما شیراز به کیش با توجه به نوع کلاس پرواز شما و نوع ایرلاین نرخ های متفاوتی دارد و همیشه ثابت نمی باشد. روش های قیمت گذاری در شرکت های هواپیمایی با یکدیگر متفاوت اند. برخی از شرکت های هواپیمایی با توجه به خدماتی که در پرواز ارائه می کنند، بلیط ها را قیمت گذاری می کنند از این رو می توان تفاوت قیمت را آشکارا مشاهده کرد. اگر شما می خواهید برای سفر به کیش بلیط هواپیما شیراز به کیش را ارزان تر از حالت معمول تهیه کنید می توانید از بلیط های چارتری یا بلیط هایی استفاده کنید که خدمات کمتری در کلاس پرواز شما ارائه می کنند. این نکته را به خاطر داشته باشید که نرخ قیمت بلیط هواپیما شیراز به کیش در روزهای مختلف سال و همچنین ساعت های مختلف، متفاوت می باشد. بلیط شهر ها و جزیره های توریستی در مناسبت ها و تعطیلات به دلیل افزایش تقاضا،نسبت به روز های عادی گران تر به فروش می رسد. از این رو اگر شما قصد تهیه بلیط ارزان را دارید بهتر است سفر خود را به تعطیلات یا مناسبت های خاص موکول نکنید.

   شهر شیراز و کیش هر دو جزء شهر های توریستی ایران به شمار می روند و هرساله دارای تعداد زیادی گردشگر ایرانی و خارجی می باشند از این رو به جرات می توان گفت صنعت گردشگری در این شهر ها روز به روز رو به افزایش است. اکثر توریست های خارجی زمانی که وارد ایران می شوند سعی می کنند تا زمانی که در این کشور اقامت دارند به تمام مقاصد گردشگری سفر کنند و از آن ها دیدن نمایند. چون شیراز و جزیره کیش در قسمت جنوبی ایران قرار گرفته اند در اکثر موارد جزیره کیش مقصد بعدی گردشگران بعد از شیراز می باشد. از این رو شرکت های هواپیمایی زیادی در شیراز وجود دارد که پرواز شیراز به کیش را با بهترین خدمات ارائه می دهند.

   قیمت بلیط هواپیما شیراز به کیش


   بلیط هواپیما شیراز به کیش چارتر

   برخی از آژانس مسافرتی، سالانه تعداد زیادی پرواز را طی مدت زمان معینی چارتر می کنند.  همانطور که می دانید بلیط های چارتری به مراتب دارای قیمت مناسب تری نسبت به بلیط های سیستمی هستند. یکی از راه های تهیه بلیط هواپیما شیراز به کیش با قیمت مناسب، تهیه بلیط چارتری می باشد. با پیشرفت اینترنت و پیدایش وب سایت های مختلف برای فروش انواع بلیط های هواپیما، بلیط های چارتر بیشتر دیده شده و طرفدار های زیادی را برای خود جمع کرده است. بسیاری از افراد ممکن است تاکنون از وجود این نوع بلیط اطلاع نداشته باشند از این رو بهتر است قبل از پرواز اطلاعات کاملی درباره انواع بلیط کسب نمایید تا با دید بازتری بلیط پرواز خود را انتخاب کنید.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی