• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه به دلیل پر رفت و آمد بودن این مسیر توسط اکثر شرکت های هواپیمایی ارائه می شود. شهر کرمانشاه با داشتن جاذبه های گردشگری فراوان یکی از شهرهای توریستی محسوب می شود و سالانه پذیرای تعداد زیادی گردشگر می باشد. از این رو ممکن است تمامی بلیط هواپیما شیراز کرمانشاه در کوتاهترین زمان ممکن به فروش برسد. در صورتی که شما قصد سفر از شیراز به کرمانشاه را دارید، بهتر است چند هفته مانده به سفر، بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه خود را تهیه کنید. همچنین بهتر است در روزهایی غیر از تعطیلات سفر کنید تا هم به مشکل تکمیل ظرفیت برنخورید و هم با قیمت مناسبتری بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه خود را تهیه نمایید.

   پرواز شیراز کرمانشاه

   شیراز و کرمانشاه هر دو به عنوان شهرهای بسیار زیبا و توریستی در ایران به شمار می روند، از این رو این شهرها سالانه تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی را پذیرا می باشند. ممکن است مبدا پرواز بسیاری از گردشگران شهر شیراز باشد، به دلیل اینکه مسیر شیراز به کرمانشاه یکی از مسیرهای پرطرفدار و پر پرواز است، از این رو شما می توانید پرواز شیراز کرمانشاه را با مورد توجه قرار دادن برخی از نکات از تمامی شرکت های هواپیمایی موجود در شیراز تهیه نمایید.
   فاصله بین شهر شیراز و کرمانشاه حدود 750 کیلومتر است که شما می توانید برای طی کردن این مسیر از اتومبیل شخصی، اتوبوس یا هواپیما استفاده کنید. اگر شما اتوبوس یا اتومبیل شخصی خود را برگزینید، باید زمانی بالغ بر 9 تا 10 ساعت را در مسیر باشید. با این وجود بهتر است برای جلوگیری از اتلاف وقت و رفاه و راحتی خود از پروازهای شیراز به سمت کرمانشاه استفاده کنید در این صورت نهایتا شما یک ساعت در مسیر خواهید بود. تنها مواردی که ممکن است در سفر با هواپیما مشکل ساز شود، تغییرات آب و هوایی خواهد بود که ممکن است در زمان پرواز یا مدت زمانی که برای طی کردن مسیر نیاز است، تاثیر گذارد.

   پرواز کرمانشاه

   بلیط هواپیما شیراز کرمانشاه

   بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه نیز مانند سایر بلیط ها دارای انواع مختلفی است. بلیط های سیستمی که مستقیما توسط شرکت های هواپیمایی ارائه می شود را می توانید به راحتی با مراجعه به شرکت های هواپیمایی تهیه کنید. مسیر پرواز به کرمانشاه به دلیل اینکه یکی از مسیرهای پر رفت و آمد می باشد، آژانس های مسافرتی سالانه چندین پرواز را در این مسیر و در مدت معین چارتر می کنند. برای خرید بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه بهتر است چند هفته قبل از سفر اقدام نمایید زیرا شهر کرمانشاه یک شهر توریستی و گردشگری است از این رو در زمان کوتاهی بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه فروش می رود و ممکن است اگر شما دیر اقدام کنید با مشکل تکمیل ظرفیت پرواز مواجه شوید. 

   جاذبه های گردشگری کرمانشاه

   شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه و نهمین شهر پرجمعیت در ایران است. این شهر در غرب کشور واقع شده است و یکی از شهرهای کردنشین ایران و مرکز فرهنگ و تاریخ به شمار می رود. شهر کرمانشاه با داشتن انواع جاذبه های گردشگری و آب و هوای فوق العاده توجه بسیاری از توریست ها و گردشگران را به خود جلب کرده است. قدمت برخی از جاذبه های گردشگری شهر کرمانشاه به قرن چهارم میلادی باز می گردد. این شهر در زمان حکومت پادشاهی های  مختلف دارای نام های متفاوتی مانند الیپی، کامبادان، کرمینشان و کارمیشین بوده است. از آنجایی که این شهر یکی از شهرهای کردنشین می باشد، اهالی آن به زبان کردی صحبت می کنند و تنها تفاوت آنها در نحوه گویش و لهجه آنها می باشد. برخی از جاذبه های گردشگری شهر کرمانشاه به شرح زیر است:
   ·         محوطه تاریخی بیستون: داریوش سوم، پادشاه ایران بعد از پیروزی های پی در پی تصمیم گرفت تا آنها را در بیستون به ثبت برساند. این کتیبه در ارتفاع 100 متری روی صخره ای قرار گرفته است.
   ·         طاق بستان: این مجموعه در دامنه کوهی قرار گرفته است و نام همان مکان را نیز به خود اختصاص داده است. این مجموعه از سه بخش تشکیل شده است که با نام های طاق بزرگ، طاق کوچک، و نقش برجسته تاجگذاری اردشیر دوم شناخته می شوند. در این مجموعه آثاری از دوره ساسانی و دو ایوان سنگی از دوره قاجار وجود دارد. همچنین در کنار این مجموعه زیبا چشمه ای وجود دارد که اخیرا به دلیل خشکی آب و هوا خشک شده است.
   ·         کاروانسرای شاه عباسی بیستون: این کاروانسرا در دامنه کوه بیستون واقع شده است. این کاروانسرا به دلیل اینکه به سبک ایوان ساخته شده است شما می توانید در چهار گوشه آن، 4 برج را مشاهده کنید.

   فرودگاه کرمانشاه

   ساخت فرودگاه کرمانشاه در سال 1350 شروع شد و بعد از گذشت چند سال نهایتا در سال 1374 به اتمام رسید. این فرودگاه علاوه بر اینکه جایگاه بسیار ویژه ای در شهر کرمانشاه دارد، یکی از مهمترین فرودگاه ها در منطقه محسوب می شود. در این فرودگاه نه تنها پروازهای داخلی و خارجی دریافت می شود بلکه مقصد پرواز بسیاری از استان های همجوار نیز می باشد. این فرودگاه در هفته حدودا 140 پرواز ورودی و خروجی دارد. زمانی که پرواز شیراز به کرمانشاه شما در این فرودگاه به زمین می نشیند، می توانید پس از ورود به سالن فرودگاه از غرفه های مربوط به سوغاتی های شهر کرمانشاه برای عزیزان خود سوغاتی تهیه نمایید.

   رزرو بلیط هواپیما شیراز کرمانشاه

   قیمت بلیط هواپیما شیراز کرمانشاه

   قیمت بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه به بسیاری از موارد مانند، نوع ایرلاین، کلاس پرواز، نوع بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه، زمان و تاریخ پرواز وابسته است. زمانی که می خواهید بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه را تهیه کنید بهتر است قیمت بلیط را در ایرلاین های مختلف با یکدیگر مقایسه کنید تا بتوانید بلیط خود را با نازلترین قیمت خریداری کنید. در صورتی که می خواهید بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه ارزان تهیه کنید بهتر است سفر خود را به زمان هایی غیر از تعطیلات و مناسبت های خاص موکول نمایید.

   بلیط هواپیما شیراز کرمانشاه چارتر

   بلیط هواپیما شیراز به کرمانشاه چارتر دارای قیمت متغیر است. از این رو ممکن است گاهی بلیط های قیمت مناسب را نسبت به بلیط های سیستمی ارائه دهد، زیرا قیمت بلیط های سیستمی از قبل توسط شرکت های هواپیمایی تصویب می شود و قابلیت تغییر ندارند. تعیین قیمت بلیط های چارتری بر عهده آژانس های مسافرتی می باشد به همین دلیل این آژانس ها با توجه به شرایط فروش بلیط ها قیمتی مناسب را بر روی آنها قرار می دهند. البته این موضوع دلیل بر ارزان تر بودن بلیط های چارتری نیست زیرا گاهی اوقات ممکن است بلیط های چارتری گرانتر از بلیط های سیستمی به فروش برسد.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی