• یکطرفه
 • رفت و برگشت
 • چند مسیره
 • بزرگسال 1
 • کودک 0
 • نوزاد 0
 • تایید
 • تعداد اتاق 1
  • اتاق ۱
   • بزرگسال 1
   • کودک 0
  • تایید
  • تعداد اتاق 1
   • اتاق ۱
    • بزرگسال 1
    • کودک 0
   • تایید
   • تور دبی
   • تور استانبول
   • تور تایلند(پوکت)
   • تور سریلانکا
   • تور ویتنام
   • تور بالی
   • تور فرانسه
   • تور ایتالیا
   • تور اسپانیا
   • تور سوئیس
   • تور مجارستان
   • تورهای اروپا
   • تور برزیل
   • تور آفریقای جنوبی
   • تور ژاپن
   • تور کیش
   • تورهای نوروز ۹۹ویژه عید
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   پوکت1398/10/187 شبقطر ایرویز110,500,000 ریال +
   388 دلار
   پوکت1398/10/257 شبقطر ایرویز109,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/027 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   445 دلار
   پوکت1398/11/097 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   335 دلار
   پوکت1398/11/167 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/237 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/11/307 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   پوکت1398/12/077 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   310 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سریلانکا1398/10/047 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   810 دلار
   سریلانکا1398/10/257 شبقطر ایرویز72,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/027 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   480 دلار
   سریلانکا1398/11/097 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/167 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/237 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 دلار
   سریلانکا1398/11/307 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   سریلانکا1398/12/077 شبقطر ایرویز55,000,000 ریال +
   430 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ویتنام1398/10/057 شبقطر ایرویز115,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/177 شبقشم ایر79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/11/247 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 دلار
   ویتنام1398/12/017 شبقطر ایرویز79,000,000 ریال +
   845 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   بالی1398/10/037 شبقطر ایرویز390 دلار +
   148,000,000 ریال
   بالی1398/10/247 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/017 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/087 شبانتخاب کنید270 ریال +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/157 شبانتخاب کنید270 دلار +
   105,000,000 ریال
   بالی1398/11/227 شبقطر ایرویز270 دلار +
   105,000,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   مجارستان1398/09/274 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   سوئیس1398/10/074 شبترکیش ایرلاین72,000,000 ریال +
   990 یورو
   فرانسه کریسمس1398/10/097 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   1,090 یورو
   تور ایتالیا FIT1398/10/124 شبترکیش ایرلاین78,000,000 ریال +
   720 یورو
   مجارستان1398/10/174 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   مجارستان1398/10/264 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 ریال
   فرانسه 4 شب1398/11/074 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه 7 شب1398/11/077 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   مجارستان1398/11/104 شبترکیش ایرلاین69,000,000 ریال +
   590 یورو
   فرانسه 7 شب1398/12/197 شبایران ایر69,000,000 ریال +
   690 یورو
   فرانسه+بلژیک+هلند1398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   2,490 یورو
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون با کشتی1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 دلار
   تور ویژه فستیوال برزیل و آمازون1398/11/2310 شبترکیش ایرلاین153,000,000 ریال +
   2,590 ریال
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   آفریقای جنوبی FIT1398/10/1810 شبقطر ایرویز2,890 دلار
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   کیش 4 شب1398/09/234 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/233 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/232 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/244 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/243 شبایران ایرتور11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/242 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/264 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/263 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/262 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/284 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/283 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/282 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/294 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/293 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/292 شبایران ایر9,500,000 ریال
   کیش 4 شب1398/09/304 شبایران ایر13,000,000 ریال
   کیش 3 شب1398/09/303 شبایران ایر11,000,000 ریال
   کیش 2 شب1398/09/302 شبایران ایر9,500,000 ریال
   نام تورتاریخ حرکتمدتهواپیماییشروع قیمت
   تور آفریقای جنوبی نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,290 دلار
   تور برزیل + آمازون نوروز 991398/12/2811 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,990 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991398/12/297 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 ریال
   ژاپن نوروز 991398/12/299 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   3,890 دلار
   فرانسه (پاریس) نوروز 991399/01/017 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,690 یورو
   اسپانیا نوروز 991399/01/037 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   ایتالیا نوروز 991399/01/067 شبترکیش ایرلاین99,000,000 ریال +
   1,990 یورو
   تایید

   کشور مقصد را وارد کنید.

   شهر مقصد را وارد کنید.

   مقصد را وارد کنید.

   تاریخ رفت را وارد کنید.

   بلیط هواپیما سانفرانسیسکو بر اساس ایرلاین های مختلف قابل رزرو می باشد. یکی از شرکت‌های هواپیمایی که این پرواز را به سمت شهر سانفرانسیسکو به انجام می‌رساند ترکیش می باشد. این ایرلاین خدمات و امکانات ایده آلی در اختیار مسافران قرار می‌دهد و تعداد توقف در مسیر بر اساس مسافتی که طی می کند متفاوت است. در زمان رزرو بلیط هواپیمایی شهر سانفرانسیسکو مسافران عزیز می بایست قیمت ها را نیز در نظر بگیرند چرا که تمامی قیمت های رزرو به صورت آنی در حال تغییر است چرا که تاریخ سفرها تغییر می کند. بر اساس اینکه در چه روزی قصد دارید به این شهر سفر کنید و یا بر اساس تعداد مسافران به راحتی با چند کلیک می توانید بلیط هواپیما سانفرانسیسکو را رزرو کنید.

    سفر با رزرو بلیط هواپیما سانفرانسیسکو

    سانفرانسیسکو در کشور آمریکا در کنار ایالات متحده ای همچون نیویورک و واشنگتن از مهمترین و جذاب ترین شهرهای توریستی در این کشور شناخته می شود که دارای تاریخچه ای قدیمی می باشد. در این شهر شما با سبک زندگی خاص و مدرن مواجه می شوید که تنها در سفر می توانید آن را به خوبی لمس کنید. نکته مهم و حائز اهمیت در رابطه با این شهر وجود جزایر و خلیج های مختلف در گوشه و کنار آن است که می‌توان به خلیج سانفرانسیسکو اشاره کرد. جزیره آلکاتراز نیز یکی دیگر از مکان های توریستی در این منطقه شناخته می‌شود که به دلیل وجود زندانی با این نام شهرت یافته است.
   نکته مهم و حائز اهمیت در رابطه با نحوه رزرو بلیط هواپیما سانفرانسیسکو این موضوع است که با رزرو آن می توانید برای رفتن به این شهر خود را آماده کنید. اگر می‌توانید رزرو بلیط خود را به صورت اینترنتی به انجام برسانید تا تمامی نکات و اطلاعات در رابطه با نحوه رزرو بلیط را با دقت بیشتری به انجام برسانید. اگر جزو مسافران سانفرانسیسکو هستید توصیه می کنیم که برای رزرو بلیت این شهر اقداماتی که در بخش‌های بعدی به آنها اشاره خواهد شد را خط به خط و نکته به نکته به انجام برسانید.

   سفر به سانفرانسیسکو


   بلیط هواپیما سانفرانسیسکو

    همانطور که در بخش قبلی اشاره کردیم سانفرانسیسکو یکی از شهرهای پر جمعیت در کشور آمریکا شناخته می‌شود که هرسال توریست و گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب می کند. برای رفتن به نقاط گردشگری و تفریحی این شهر پرجمعیت می توانید مراحل رزرو بلیط هواپیما سانفرانسیسکو را از طریق سایت مورد نظر به انجام برسانید.
   برای خرید و تهیه بلیط می بایست چند مرحله مهم و پی در پی را به انجام برسانید. جستجوی بلیط، رزرو بلیط و همچنین خرید خدمات از جمله مواردی هستند که می‌توانید در رابطه با تمامی آنها نکات و اطلاعات مناسبی را نیز در نظر بگیرید. همچنین اگر می خواهید با فرودگاه‌های سانفرانسیسکو آشنا شوید می توانید اطلاعات بیشتری در زمان رزرو بلیط هواپیما سانفرانسیسکو کسب کنید . برای رزرو بلیط های با قیمت مناسب می توانید به گزینه های ابتدایی توجه کنید.

   جستجوی بلیط هواپیمای سانفرانسیسکو

    برای جستجوی بلیط هواپیما سانفرانسیسکو به مانند دیگر بلیط های خارجی می بایست چندین بخش مهم را در نظر گرفته و نکات و موضوعات مهم در رابطه با آنها را مورد ارزیابی بیشتر قرار دهید. اگر بتوانید موارد عنوان شده را مو به مو انجام دهید مسلماً در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین نوع بلیط سفر به سانفرانسیسکو را می توانید یافت و رزرو کنید. این نکته را فراموش نکنید که بلیت‌های مسافرتی چه از نوع داخلی و خارجی دارای رتبه بندی های مختلفی می باشند که بر اساس کلاس و خدماتی که ارائه می دهند تعیین قیمت می‌شوند.
    اگر می‌خواهید بلیط ‌های رفت و یا بلیط رفت و برگشت را رزرو کنید می بایست به هزینه آنها نیز توجه کنید. مسلماً بلیت‌های نوع رفت و برگشت دارای هزینه بیشتر نسبت به بلیط های یک طرفه می باشند و با توجه به تمامی موارد عنوان شده و تکمیل فیلد های مقصد، تعداد مسافران، مبدا و تاریخ سفر به راحتی می توانید بلیط هواپیمای سفر به فرانسیسکو را در چند دقیقه برای خود و خانواده تان رزرو کنید.

   رزرو آنلاین بلیط هواپیما سانفرانسیسکو

   رزرو بلیط هواپیما خلیج سانفرانسیسکو

    اگر تمایل دارید در زمان خاص به سانفرانسیسکو سفر کنید و یا اینکه شرکت هواپیمایی یا ایرلاین خاصی در ذهنتان است  می توانید از طریق فیلد های مشخص شده در قسمت راست سایت مورد نظر گزینه ای را که در نظر گرفته اید را به راحتی و در چند ثانیه انتخاب کنید. همچنین شما می توانید به زمان پرواز، خط هوایی و تعداد توقف ها در طول مسیر نیز توجه کنید.
   این نکته را فراموش نکنید که به راحتی می توانید زمان پرواز خود را از طریق پنل مشخص شده در قسمت راست تغییر دهید. به صورت کلی پس از جستجوی بلیط هواپیما سانفرانسیسکو گزینه های بسیاری قابل مشاهده خواهند بود که بر اساس قیمت دسته بندی شده‌اند. هر چه به سمت پایین حرکت کنید می توانید بلیط هایی با قیمت بالا را مشاهده کنید که با توجه به نوع ایرلاین و خدمات پروازی تعیین نرخ شده‌اند. در مجموع برای رزرو بلیط هواپیمای سانفرانسیسکو می بایست شرایط مختلف را در نظر بگیرید.


   تعیین خدمات در زمان رزرو بلیط هواپیمای سانفرانسیسکو

    در زمان خرید و رزرو بلیط هواپیما سانفرانسیسکو مسافران عزیز می توانند چندین خدمات را نیز در نظر بگیرند. برای ورود به کشور آمریکا به مانند دیگر کشورهای خارجی مسافران ملزم به دریافت ویزا می باشند. مراحل اخذ ویزا نیز طولانی است بنابراین می توانید با رزرو بلیط سفر به سانفرانسیسکو ویزای کشور آمریکا را نیز به افراد کاربلد و با تجربه آژانس مسافرتی بسپارید تا آنها بتوانند این ویزا را برای شما دریافت کنند.
    بیمه مسافرتی نیز یکی دیگر از خدماتی است که می توانید در کنار بلیط هواپیمایی سان فرانسیسکو آن را برای خود رزرو کنید. نکته مهم بعدی ترانسفر یا جابجایی فرودگاهی است که به راحتی از طریق آن می توانید خود را به هتل و یا اقامتگاهی که در سانفرانسیسکو رزرو کرده اید برسانید.

   بلیط هواپیمای سانفرانسیسکو و سفر با ایرلاین ترکیش

    همانطور که اشاره شد در زمان رزرو بلیط هواپیما سانفرانسیسکو می توانید ایرلاین های مختلف داخلی و خارجی را نیز در نظر گرفته و گزینه مناسب را انتخاب کنید. نکته مهم اینجاست که در برخی از این ایرلاین ها امکانات و خدمات بهتری در دسترس همه مسافران قرار می‌گیرد و قوانین ایده آل تری موجود است. به عنوان مثال از معروف ترین و در عین حال مناسب‌ترین ایرلاین ها که سفر به سانفرانسیسکو را برای مسافران فراهم می‌کند ترکیش می‌باشد.
   ترکیش یکی از ایرلاین هایی محسوب می‌شود که از ۷ شهر ایران به سمت سانفرانسیسکو پرواز می کند که تهران، مشهد، شیراز و چند مورد دیگر در این لیست قرار دارند. این ایرلاین به صورت هفت روز هفته سفرهایی را در ساعت های مختلف به کشور آمریکا انجام می‌دهد و توقف در مسیر با این ایرلاین به یک یا دو بار ختم می شود که در زمان رزرو بلیط می توانید آنها را نیز مشاهده کنید.

   اشتراک گذاری در شبگه های اجتماعی